შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  რა მოხდება სტუმრების მხრიდან ჯავშნის გაუქმების ან შეცვლის შემთხვევაში?

  შეიტყვეთ, როგორ აისახება ანაზღაურებაზე სტუმრობის გეგმების შეცვლა.
  ავტორი: Airbnb (19 ივლ, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ზოგჯერ სტუმრებს ჯავშნების გაუქმება ან შეცვლა უწევთ. ასეთ შემთხვევებში ანაზღაურება მაინც შეიძლება მიიღოთ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ გაუქმების რომელი წესები გაქვთ დადგენილი და დაბინავების დრომდე რამდენი ხნით ადრე გააუქმებენ სტუმრები ჯავშანს.

  ქვემოთ დეტალურად გაეცნობით, რას ელოდოთ, თუ სტუმრები გააუქმებენ/შეცვლიან ჯავშანს ან თანხის ნაწილობრივ დაბრუნებას მოითხოვენ.

  თუ სტუმარი ჯავშანს გააუქმებს…

  სტუმრის მხრიდან ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, გაუქმების თქვენ მიერ დადგენილი წესები იმოქმედებს. თუ ანაზღაურება გეკუთვნით, როგორც წესი, ის გაიცემა სტუმრის დაბინავების დაგეგმილი დროიდან 24 საათში.

  მაგალითად, თუ დაწესებული გაქვთ გაუქმების მყარი წესები, სტუმარი კი ჯავშანს დაბინავების თარიღამდე შვიდი დღის განმავლობაში გააუქმებს, თქვენი ანაზღაურება ყველა ღამის ღირებულებას სრულად მოიცავს (გადასახადებისა და მოსაკრებლების გამოკლებით). ის გაიცემა სტუმრის დაგეგმილი დაბინავების დროიდან დაახლოებით 24 საათში. თუ სტუმარი არ დაბინავდება, დასუფთავების, შინაური ცხოველებისა თუ დამატებითი სტუმრის გადასახადი არ გერგებათ.

  ინფორმაცია ყველა ანაზღაურებისა და კორექტირების შესახებ ხელმისაწვდომია ტრანსაქციების ისტორიაში.

  ვრცლად ანაზღაურების მიღების წესის შესახებ

  თუ სტუმარი ჯავშანს შეცვლის

  სტუმრის მხრიდან ჯავშნის შეცვლის შემთხვევაში, თანხა, როგორც წესი, დაბინავების ახალი დროიდან 24 საათში გაიცემა. გრძელვადიანი ჯავშნების შემთხვევაში ყოველთვიურ ანაზღაურებას მიიღებთ.

  ვთქვათ, სტუმარი 10 დღით დაბინავებას ივნისში გეგმავდა, თუმცა სანამ დაბინავების დრო მოახლოვდებოდა და თქვენ მიერ დადგენილი გაუქმების წესები ამოქმედდებოდა, სტუმრობის აგვისტოში გადატანა მოისურვა. თუ ცვლილების მოთხოვნას დააკმაყოფილებთ, თქვენი კუთვნილი ანაზღაურება დაბინავების ახალი დროიდან 24 საათში გაიცემა.

  სტუმრობის განმავლობაში ჯავშნის შეცვლა, შესაძლოა, მომავალ ანაზღაურებებზე აისახოს.

  მაგალითად, თუ სტუმარი თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელს 20 დღით დაჯავშნის და დაბინავდება, ანაზღაურებას დაბინავების დროიდან 24 საათში გავცემთ, თუმცა თუ მე‑10 დღეს ჯავშნის გაუქმება მოუწევს, თქვენ კი გაუქმების მოქნილი წესებით ხელმძღვანელობთ, სტუმრად გატარებული ყოველი ღამის და დამატებით ერთი ღამის ღირებულება გერგებათ,

  დანარჩენი ღამეების ღირებულება კი სტუმარს უნდა დაუბრუნდეს, რაც თქვენი მომავალი ანაზღაურებებიდან დაიფარება, რადგან უკვე სრულად მიიღეთ ანაზღაურება.

  თუ სტუმარი თანხის დაბრუნებას მოითხოვს…

  თუ თქვენს სტუმარს წესრიგში ან საერთოდ არ დახვდება საყოფაცხოვრებო პირობა, რომელსაც ელოდა, შესაძლოა, მან თანხის ნაწილობრივ დაბრუნება ითხოვოს (მაგალითად, თუ ჰიდრომასაჟიანი აუზი, რომელიც თქვენ მიერ შეთავაზებული ვილის მთავარი მახასიათებელია, მოულოდნელად აღარ იმუშავებს).

  თანხის ნაწილობრივ დაბრუნებაზე დათანხმების შემთხვევაში თანხა მომავალი ანაზღაურებებიდან გამოგექვითებათ, რადგან ამ ჯავშნისთვის უკვე სრულად გექნებათ მიღებული ანაზღაურება. სტუმრებისთვის თანხის ანაზღაურება საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობითაც შეგიძლიათ. ამ შემთხვევაში თქვენს მომავალ ანაზღაურებებს არ შევეხებით.

  დაცულობა ჯავშნების გაუქმების შემთხვევაში

  ჯავშნის გაუქმება ან შეცვლა ნებისმიერ სტუმარს შეიძლება დასჭირდეს და, რა თქმა უნდა, ეს თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება. თუმცა თუ გსურთ, დარწმუნებული იყოთ, რომ პარამეტრები სწორად გაქვთ დაყენებული, გაეცანით, გაუქმების წესების რა ვარიანტებს გთავაზობთ და როგორ აირჩიოთ თქვენთვის ხელსაყრელი ვარიანტი.

  ამას გარდა, კარგი იქნება, თუ რეგულარულ ტექნიკურ სამუშაოებს შეასრულებთ და სტუმრებს მნიშვნელოვან მომენტებში დაეკონტაქტებით. ამგვარად, მათ მომზადებული საცხოვრებლით დახვდებით, უფრო თავდაჯერებულად უმასპინძლებთ და დახმარების გასაწევადაც მზად იქნებით გაუთვალისწინებელი პრობლემების შემთხვევაში.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  19 ივლ, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს