შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ახალი და გაუმჯობესებული პროგრამა „AirCover მასპინძლებისთვის“

  კომპლექსური დაცვა. უფასოდ მოჰყვება ყველა ჯავშანს. მხოლოდ Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 17 ნოე, 2022

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ კომპლექსურად იცავს Airbnb‑ზე განთავსებულ ყოველ საცხოვრებელს და მათ მასპინძლებს. დაცვის მექანიზმებს უკვე დაემატა სტუმრების ვინაობის დადასტურება, ჯავშნების შემოწმება და ზარალისგან დაცვა 3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში. ამას გარდა, დაცულია როგორც ფასეული ნივთები, ისე საცხოვრებლის ტერიტორიაზე პარკირებული ავტომობილები და გემები.

  სტუმრების ვინაობის დადასტურება

  ჩვენი გაერთიანების წევრებს შორის ნდობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც მასპინძლების, ისე სტუმრების ვინაობის დადასტურება. Airbnb‑ს მეშვეობით ჯავშნების გაფორმების მსურველთა ვინაობას ახლა 35 ძირითად ქვეყანასა და რეგიონში (ანუ ჯავშნების 90%‑ის შემთხვევაში) ვადასტურებთ. 2023 წლის დასაწყისში ეს პროცედურა მსოფლიო მასშტაბით ამოქმედდება და ყველა ჯავშანს მოიცავს.

  აშშ‑ში კვლავ შევამოწმებთ სტუმრების ბიოგრაფიულ მონაცემებს მათ პირველ ჯავშნამდე. ამასთან, არცერთი სტუმარი არ უნდა იყოს სამართალდამრღვევთა და სანქცირებულთა სიებში.

  სტუმრების ვინაობის დადასტურების პროცესის გაფართოებასთან ერთად, გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ მოთხოვნებში მომენტალური დაჯავშნისთვის. ვრცლად.

  შეიტყვეთ დეტალურად სტუმრების ვინაობის დადასტურების შესახებ

  ჯავშნების შემოწმების ტექნოლოგია

  აშშ‑სა და კანადაში ავამოქმედებთ ჯავშნების შემოწმების ტექნოლოგიას, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც წვეულებების გამართვის, ისე მატერიალური ზარალის რისკის შემცირებას. აღნიშნული ტექნოლოგია ავსტრალიაში გამოვცადეთ. საცდელი პერიოდის განმავლობაში, უნებართვო წვეულებების რაოდენობამ იქ დაახლოებით 35%‑ით იკლო.

  ჯავშნები 100‑მდე ფაქტორის მიხედვით მოწმდება და გარკვეულ შემთხვევებში იბლოკება. ყოველივე ეს სხვების შემაწუხებელი წვეულებების გამართვისა და მატერიალური ზარალის აღკვეთას ემსახურება. 2023 წლის დასაწყისში იგეგმება ამ ტექნოლოგიის ამოქმედება ყველა ჯავშნისთვის მსოფლიო მასშტაბით.

  შეიტყვეთ დეტალურად ჯავშნების შემოწმების ტექნოლოგიის შესახებ

  გაფართოებული დაცვა ზარალისგან

  უკვე ათწლეულზე მეტია, რაც მასპინძლებს ზარალისგან დაცვის მოწინავე პროგრამას ვთავაზობთ. პროგრამას „AirCover მასპინძლებისთვის“ ამიერიდან ემატება:

  • ზარალისგან დაცვა 3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში: ზარალისგან დაცვის ოდენობა სამმაგდება და 1 მილიონი აშშ დოლარის ნაცვლად 3 მილიონი აშშ დოლარი იქნება.
  • ხელოვნების ნამუშევრებისა და ფასეული ნივთების დაცვა: დაგიფარავთ დაზიანებული საიუველირო ნაკეთობების, ხელოვნების ნამუშევრებისა თუ საკოლექციო ნივთების აღდგენასთან ან გამოცვლასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, შეფასებული ღირებულების მიხედვით.
  • ავტომობილებისა და გემების დაცვა: დაცულია ავტომობილები, გემები და სხვა მცურავი საშუალებები, რომლებიც პარკირებულია ან ინახება საცხოვრებლის ტერიტორიაზე.

  ზემოაღნიშნული სიახლეების გარდა, პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში, მასპინძლებისთვის ხელმისაწვდომია:

  • უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური: თუ ოდესმე თავს უსაფრთხოდ ვერ იგრძნობთ, ღილაკზე ერთი შეხებით შეძლებთ საგანგებოდ მომზადებულ სპეციალისტებთან დაკავშირებას დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.
  • შინაური ცხოველების მიერ მოყენებული ზიანის ანაზღაურება: ჩვენ აგინაზღაურებთ სტუმრების ოთხფეხა მეგობრების მიერ მოყენებულ ზიანს.
  • საგულდაგულო დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურება: თუ სტუმრობის შემდეგ დასუფთავების დამატებითი მომსახურება (მაგალითად, ხალიჩის პროფესიონალური დასუფთავება) დაგჭირდებათ, მის ღირებულებას ჩვენ აგინაზღაურებთ.
  • დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურება: აგინაზღაურდებათ დაკარგული შემოსავალი, თუ ჯავშნის გაუქმება სტუმრის მიერ მოყენებული ზიანის გამო მოგიწევთ.
  შეიტყვეთ ვრცლად ზარალისგან მასპინძელთა დაცვის შესახებ

  ანაზღაურების გამარტივებული პროცესი

  თქვენგან შევიტყვეთ, რომ ანაზღაურების მოთხოვნის პროცესი რთული იყო, ამიტომ, ის გავამარტივეთ.

  ამიერიდან, თუ სტუმარი მატერიალურ ზიანს მოგაყენებთ, ანაზღაურების მოთხოვნას საკითხების გადაწყვეტის ცენტრში რამდენიმე მარტივი ნაბიჯის გავლით შეძლებთ, შემდეგ კი მთელ პროცესს გააკონტროლებთ მოთხოვნის გადაგზავნიდან ანაზღაურების მიღებამდე. თქვენი მოთხოვნა ჯერ სტუმარს გაეგზავნება. თუ ის 24 საათის განმავლობაში არ გამოგეხმაურებათ, ან არ გადაიხდის თანხას, საკითხის განხილვაში მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდის ჩართვას შეძლებთ.

  სტუმრების მიერ მოყენებული ზიანი, როგორც წესი, 2 კვირის განმავლობაში აგინაზღაურდებათ. სუპერმასპინძლების მოთხოვნები პრიორიტეტული წესით განიხილება და მათ ზიანი უფრო სწრაფად უნაზღაურდებათ.

  საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში

  საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებშია შემოთავაზებული, დაგიცავთ იმ იშვიათ შემთხვევებში, თუ თქვენ მიერ განთავსებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას სტუმარი დაშავდება, ან მას მატერიალური ზიანი მიადგება თავისი ნივთების დაზიანებისა თუ მოპარვის გამო. სადაზღვევო დაფარვა ვრცელდება მათზეც, ვინც მასპინძლობაში გეხმარებათ (მაგალითად, თანამასპინძლები და დამლაგებლები).

  საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევით იფარება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, კერძოდ:

  • სტუმრისთვის (ან სხვა პირებისთვის) მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრის (ან სხვა პირების) კუთვნილი ნივთების დაზიანება ან მოპარვა
  • სტუმრის (ან სხვა პირების) მიერ საერთო გამოყენების სივრცეებისთვის (მაგალითად, შენობის შესასვლელებისა და მომიჯნავე საცხოვრებლებისთვის) მიყენებული ზიანი

  ანაზღაურება რომ მოითხოვოთ, შეავსეთ ეს სადაზღვევო ფორმა. თქვენ მიერ მითითებული ინფორმაცია გადაეგზავნება ჩვენი ნდობით აღჭურვილ გარე სადაზღვევო კომპანიას, რომლის ერთ‑ერთი წარმომადგენელიც განიხილავს მას და გადაწყვეტილებას სადაზღვევო პოლისის პირობების შესაბამისად მიიღებს.

  თუ სტუმრებს შთაბეჭდილებას სთავაზობთ, თქვენზე ვრცელდება შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

  შეიტყვეთ დეტალურად საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ თქვენი გამოხმაურების გათვალისწინებით განახლდა, ამიტომ კვლავაც გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები.

  შეიტყვეთ დეტალურად Airbnb‑ს 2022 წლის ზამთრის განახლების შესახებ

  პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძლებისთვის, რომლებიც სტუმრებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობდნენ საცხოვრებელსა თუ შთაბეჭდილებას, მოქმედებს ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა. მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის კავშირში საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან. გაითვალისწინეთ, რომ, ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები.

  თუ სტუმრებს გაერთიანებულ სამეფოში სთავაზობთ საცხოვრებელს, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის სადაზღვევო პოლისს უზრუნველყოფს Zurich Insurance PLC. ის უსასყიდლოდ მზადდება და ფორმდება გაერთიანებულ სამეფოში მოღვაწე მასპინძლებისთვის კომპანია Airbnb U.K. Services Limited‑ის მიერ, რომელიც კომპანია Aon U.K. Limited‑ის უფლებამოსილი წარმომადგენელია და რომლის საქმიანობაც კონტროლდება ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს მიერ (Financial Conduct Authority, FCA). FCA‑ს რეესტრში Aon‑ის ნომერია 310451. აღნიშნულის გადასამოწმებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ ფინანსური მომსახურების რეესტრის ვებსაიტს ან დაუკავშირდეთ FCA‑ს ნომერზე +44 0800 111 6768. გაერთიანებულ სამეფოში Airbnb U.K. Services Limited‑ის მიერ უზრუნველყოფილი სადაზღვევო პროდუქტები შესაბამის რეგულაციებს ექვემდებარება. FPAPC374TP

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს