შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  შინაურ ცხოველებთან ერთად სტუმრობის მსურველთა მასპინძლობა

  გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას შინაური ცხოველების გადასახადების, შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და დამხმარე ცხოველების შესახებ.
  ავტორი: Airbnb (9 ნოე, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 22 სექ, 2023

  მოქმედების პრინციპი

  შინაური ცხოველებისთვის შესაფერისი გარემოს შექმნა

  განცხადების დეტალების განახლება

  შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანის ანაზღაურება

  რა წესები ვრცელდება დამხმარე ცხოველებზე?

  Airbnb
  9 ნოე, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს