შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  განრიგისა და საათების ეფექტურად მართვა Airbnb შთაბეჭდილებისთვის

  გაეცანით რჩევებს ორგანიზაციული საკითხების დახვეწასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (13 სექ, 2018)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 27 აგვ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Planning the order of events

  Managing time

  Handling location and transportation issues

  People had the tendency to show up late, but I noticed that during the week I was hosting the Experience during rush hour. Once I prepared them in a message to plan accordingly, the tardiness went down by 70%.
  Dominique,
  San Diego, CA

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  13 სექ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს