შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  შთაბეჭდილებებისთვის თანხის დაბრუნების გამარტივებული წესები ჩვენი გაერთიანების წევრებისთვის

  Airbnb გაერთიანების წევრების მხარდაჭერის მიზნით, შთაბეჭდილებების თანხის დაბრუნების წესებში ცვლილებები შეგვაქვს.
  ავტორი: Airbnb (15 ივნ, 2022)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 15 ივნ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  15 ივნ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს