ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.

პრობლემების მოგვარება

მასპინძელთან ურთიერთობა

 • ინსტრუქცია

  მასპინძლებთან დაკავშირება

  თუ ჯავშნის გაფორმებამდე საცხოვრებელთან ან შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვა გექნებათ, მისწერეთ მასპინძელს Airbnb‑ს მეშვეობით.
 • ინსტრუქცია

  თუ მასპინძელი არ გპასუხობთ…

  ჯავშნის დადასტურების შემდეგ მასპინძლის ტელეფონის ნომერი მოცემული იქნება შესაბამის მიმოწერაში.
 • ინსტრუქცია

  თანხის ჩამოჭრა ზიანისთვის

  თუ თქვენ, თქვენ მიერ დაპატიჟებული პირის ან თქვენი შინაური ცხოველის გამო საცხოვრებელში რაიმე დაზიანდება, დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ მასპინძელს.
 • ინსტრუქცია

  შეტყობინებების წაკითხვისა და გაგზავნის წესი

  შეტყობინებების წასაკითხად ან გასაგზავნად შესული უნდა იყოთ Airbnb ანგარიშში. არსებული შეტყობინებების წასაკითხად ან ახლის გასაგზავნად დაწკაპუნ…

მოგზაურობის გეგმებთან და ჯავშნებთან დაკავშირებული დახმარება

დახმარება სტუმრობის შემდეგ