ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები

მოლოდინი მასპინძლებისა და საცხოვრებლების მიმართ

სტუმრებმა რომ თავი კომფორტულად და იმედიანად იგრძნონ, ყველა მასპინძელი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ ძირითად სტანდარტებს.

დაუშვებელია

  • შესაბამისი ნებართვის ან/და ლიცენზიის გარეშე მასპინძლობა: Airbnb‑ზე რეგისტრირებულ მასპინძლებს უნდა ჰქონდეთ მასპინძლობის უფლება და ისინი უნდა იცავდნენ მოქმედ კანონებს.
  • არასაიმედო კომუნიკაცია: მასპინძლები უნდა იყვნენ ოპერატიული და გონივრულ ვადაში სცემდნენ პასუხს სტუმრებისა თუ Airbnb‑ს შეკითხვებს. მათ, ასევე, უნდა მიიღონ ამა თუ იმ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო ზომები.
  • არაზუსტი განცხადებები: საცხოვრებელი, მისი მდებარეობა, ტიპი, საყოფაცხოვრებო პირობები და პირადი სივრცე ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ჯავშნის გაფორმების მომენტში განცხადებაში მითითებულს. ჯავშნის დადასტურების შემდეგ ცვლილებების შეტანა მასპინძლებს მხოლოდ სტუმრის თანხმობით შეუძლიათ.
  • დაუცველი საცხოვრებლები: საცხოვრებლის მთავარი შესასვლელი სათანადოდ უნდა იყოს დაცული, ხოლო სტუმრებს უნდა ჰქონდეთ ყველა ძირითადი კარის გასაღები ან წვდომის კოდი.
  • არასაიმედო დაბინავება: სტუმრებს მასპინძლებისგან მიღებული უნდა ჰქონდეთ დაბინავებისას საცხოვრებელში შესვლისთვის საჭირო ინფორმაცია (მაგ., წვდომის მოქმედი კოდები, მისასვლელი გზის მკაფიო აღწერილობა და ა.შ.). მასპინძლები, რომლებიც პირადად ხვდებიან სტუმრებს, შეთანხმებულ დროს უნდა იყვნენ ადგილზე. მინისეიფებისა თუ წვდომის კოდების გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ., კოდის შეცვლა ყოველი სტუმრობის შემდეგ).
  • უსუფთაო საცხოვრებლები: საცხოვრებელში არ უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი პირობები (მაგ., ობი, მავნებლები, პარაზიტები და ა.შ.) — ის უნდა შეესაბამებოდეს სისუფთავის მაღალ სტანდარტებს, სტუმრობებს შორის კი დასუფთავდეს.
  • არაუსაფრთხო სტუმრობები: მასპინძლებმა უნდა იზრუნონ, რომ საცხოვრებელში სტუმრობისას ან ღონისძიებაში მონაწილეობისას სტუმრების უსაფრთხოებას საფრთხე არ შეექმნას (მაგ., წინასწარ უნდა იყოს განცხადებული დაბლოკილი საევაკუაციო გასასვლელების, ელექტროტრავმების რისკის, ვირთხების საწამლავის და სხვა ფაქტორების შესახებ). მასპინძლებმა უნდა მოაგვარონ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა, რომელთა შესახებაც მათ სტუმარი ან Airbnb შეატყობინებს.
  • შუამავლობა: დაუშვებელია მესამე მხარის მეშვეობით სასტუმროს დაჯავშნა, ასევე, მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული საცხოვრებლის დაჯავშნა და მის შესახებ Airbnb‑ზე განცხადების გამოქვეყნება უფრო მაღალი ფასის მითითებით. Airbnb‑ზე განცხადების გამოქვეყნების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას მასპინძლები უნდა იცავდნენ ტაიმშერებისა თუ სხვა მსგავსი საცხოვრებლებისთვის მოქმედ წესებს.
  • ცხოველთა ექსპლუატაცია: განცხადებები საცხოვრებლებისა და შთაბეჭდილებების შესახებ, სადაც ცხოველთა ექსპლუატაცია ხდება (მაგ., გზისპირა სამხეცეები, ნადავლზე ნადირობა და ა.შ.), Airbnb‑ზე ვერ გამოქვეყნდება. მასპინძლებმა უნდა შეასრულონ Airbnb‑ს მითითებები ცხოველების კეთილდღეობასთან დაკავშირებით.

გაეცანით მასპინძლებისთვის მოქმედ ძირითად წესებს.

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად

ჩვენი წესების დარღვევის შემჩნევის შემთხვევაში შეგვატყობინეთ.

ზემოაღნიშნული მითითებები არ მოიცავს ყველა შესაძლო სცენარს, თუმცა წარმოდგენას შეგიქმნით Airbnb‑ს გაერთიანების წესებზე.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია