შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რა უნდა გაითვალისწინონ საცხოვრებლების მასპინძლებმა უსაფრთხოების მხრივ?

  სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზებას თან ახლავს გარკვეული პასუხისმგებლობა. გთავაზობთ რამდენიმე რესურსს, რომლებიც სწორ მიმართულებას მოგცემთ.

  იმოქმედეთ გონივრულად

  გადახდის ოპერაციები და კომუნიკაცია ყოველთვის აწარმოეთ Airbnb-ს პლატფორმის მეშვეობით. გამოიყენეთ Airbnb-ს შეტყობინებების მიმოცვლის სისტემა თქვენი სტუმრების გასაცნობად და მათთვის სტუმრობასთან თუ საცხოვრებელთან დაკავშირებით სწორი მოლოდინის შესაქმნელად.

  გაეცანით თქვენი პოტენციური სტუმრების პროფილებსა და მიმოხილვებს, ყურადღება მიაქციეთ ტელეფონის დადასტურებულ ნომრებს, სოციალური ქსელების დაკავშირებულ ანგარიშებსა თუ რეკომენდაციებს. თუ პოტენციურ სტუმრებს არაფერი აქვთ დადასტურებული პროფილში, შეგიძლიათ სთხოვოთ დადასტურების ერთ-ერთი ან რამდენიმე პროცესის გავლა.

  მიენდეთ ინტუიციას და არ დაეთანხმოთ ჯავშანს, თუ რაიმე დისკომფორტს გიქმნით.

  შეავსეთ სახლის წესები და სტუმრის ცნობარი

  სახლის წესებისა და სტუმრის ცნობარის შევსება სტუმრებს სათანადო მოლოდინს შეუქმნის. მიუთითეთ ყველაფერი, რაც სტუმრებმა დაჯავშნამდე უნდა იცოდნენ — მაგალითად, ნებადართულია თუ არა მოწევა (ან სად არის ნებადართული), არის თუ არა წვდომაშეზღუდული ტერიტორიები, თქვენი Wi-Fi ქსელის პაროლი ან საჭიროა თუ არა ფეხსაცმლის გახდა შემოსვლამდე.

  თუ თქვენთან სტიქიური უბედურება მოხდება და უსახლკაროდ დარჩენილთა დახმარებას გადაწყვეტთ, შეგიძლიათ უფასოდ შესთავაზოთ დროებითი საცხოვრებელი.

  იყავით დაზღვეული

  Airbnb მასპინძლების დაზღვევის პროგრამა არის პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში, თუ Airbnb საცხოვრებელში სტუმრობისას მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგებათ.

  დამატებითი დაცვისთვის შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გააფორმოთ გამქირავებელთა ან ბინათმესაკუთრეთა დაზღვევა.

  დააწესეთ მოთხოვნები განცხადებაში

  დაჯავშნამდე სტუმრებს შეგიძლიათ მოსთხოვოთ დადასტურების გარკვეული პროცესების გავლა, მაგალითად, დადასტურებული პროფილის ქონა.

  საკუთრების დაცულობისთვის გირაოს დამატება თავიდან აგაცილებთ ფინანსურ ზარალს გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში (მაგალითად, თუ სტუმარი ხალიჩაზე ღვინოს დაღვრის).

  გაეცანით Airbnb-ს სტატიებს კეთილსინდისიერი მასპინძლობის შესახებ

  მასპინძლებს ვთხოვთ, რომ სტუმრების მიღებას პასუხისმგებლობით მოეკიდონ. მასპინძლობა მრავალფეროვან გამოცდილებასთან ერთად გარკვეულ ვალდებულებებსაც ითვალისწინებს. კეთილსინდისიერი მასპინძლობის შესახებ სტატიებიდან შეიტყობთ, მასპინძლობასთან დაკავშირებით რა მოთხოვნებია ადგილობრივ დონეზე.

  გახსოვდეთ: საგანგებო სიტუაციაში ან თუ საფრთხე გემუქრებათ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით პოლიციას ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურს.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები