ნდობა და უსაფრთხოება

თქვენი უსაფრთხოება ჩვენი პრიორიტეტია

ყოველ ღამე 2 მილიონი ადამიანი სტუმრობს Airbnb-ზე განთავსებულ სახლებს მსოფლიოს 100 000 ქალაქში. ასარჩევად ხელმისაწვდომია 191 ქვეყნის 6 მილიონზე მეტი განცხადება — ეს მსოფლიოს ხუთი უმსხვილესი სასტუმროს ქსელის გაერთიანებაზე მეტია.

რატომ არის ყოველივე ეს შესაძლებელი? ნდობა.

სრული უსაფრთხოება

Airbnb შექმნილია უსაფრთხოებისთვის — როგორც ონლაინ სივრცეში, ისე მის მიღმაც.

რისკის შეფასება

Airbnb-ს ყველა ჯავშანი დადასტურებამდე ფასდება რისკზე. ჩვენ ვიყენებთ ანალიტიკურ ალგორითმებსა და მანქანურ სწავლებას, რომ დაუყოვნებლივ შევაფასოთ ასობით სიგნალი, რომელიც გვეხმარება მოქმედებების საეჭვოდ მონიშვნასა და გამოძიებაში.

მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფთა სია და მონაცემების შემოწმება

კონტროლის არცერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის, თუმცა ჩვენ საერთაშრისო მასშტაბით ვამოწმებთ მასპინძლებსა და სტუმრებს დამნაშავეების, კანონდამრღვევებისა და ტერორისტების სიების მეშვეობით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასპინძლებისა და სტუმრების ბიოგრაფიებსაც ვამოწმებთ.

მზადყოფნა

ჩვენ უსაფრთხოების სემინარებს ვუტარებთ მასპინძლებსა და მოწინავე ადგილობრივ ექსპერტებს; მასპინძლებს მოვუწოდებთ, მიაწოდონ მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ინფორმაცია სტუმრებს. ასევე, ყველა მასპინძელს, ვისაც სურვილი აქვს, ვაძლევთ უფასო კვამლისა და მხუთავი აირის დეტექტორს

უსაფრთხო გადახდები

ჩვენი უსაფრთხო პლატფორმა უზრუნველყოფს, რომ თქვენი ფული მასპინძლამდე მივიდეს. ამიტომ ყოველთვის გადაიხადეთ Airbnb-ს მეშვეობით და არასოდეს გადარიცხოთ ან გადაიხადოთ თანხა პირდაპირ.

ანგარიშის დაცვა

თქვენი Airbnb ანგარიშის დასაცავად სხვადსხვა ზომას მივმართავთ, მაგ., ვითხოვთ მრავალფაქტორიან ავტორიზაციას, როცა შესვლას ცდილობთ ახალი ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან და ანგარიშში ცვლილებების შეტანისთანავე გიგზავნით შეტყობინებას.

თაღლითობის პრევენცია

გადახდა და მიმოწერა ყოველთვის პირდაპირ Airbnb-ს ვებსაიტის ან აპის მეშვეობით განახორციელეთ. ჩვენი მრავალსაფეხურიანი უსაფრთხოების სტრატეგია დაგიცავთ, თუ მთლიან პროცესს Airbnb-ზე განახორციელებთ, რაც მოიცავს კომუნიკაციას, დაჯავშნასა და გადახდას.

შეიქმენით სწორი მოლოდინი

პროცესს გაგიადვილებთ და დაჯავშნამდე მოგაწვდით მეტ ინფორმაციას სახლის, შთაბეჭდილებისა და სტუმრის შესახებ.
გამოსახულება ტელეფონის ეკრანის ფონისთვის
მომხმარებლის პროფილის სურათიმომხმარებლის პროფილის სურათიმომხმარებლის პროფილის სურათი

პროფილები

Airbnb-ზე ყველას აქვს პროფილი, რომ დაეხმარონ სხვა სტუმრებს ან მასპინძლებს ერთმანეთის გაცნობაში. დასაჯავშნად ან სტუმრის მისაღებად მოგეთხოვებათ Airbnb-ზე წარმოადგინოთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, ინფორმაცია გადახდის შესახებ და ელფოსტის მისამართი.

დაცული მიმოწერა

ჩვენი მიმოწერის დაცული სისტემა გეხმარებათ მასპინძლის ან სტუმრის უკეთ გაცნობაში. მისი მეშვეობით, გამგზავრებამდე შეგიძლიათ პასუხების მიღება განცხადების ან შთაბეჭდილების შესახებ არსებულ შეკითხვებზე. დაჯავშნის შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ მიმოწერის ფუნქციით და შეათანხმოთ სხვადასხვა საკითხი, როგორიცაა შესვლის დრო თუ სად მიხდვიდეთ.

მიმოხილვები

იმის გასაგებად, თუ რას ფიქრობენ სხვები პოტენციურ სტუმარზე, მასპინძელზე, სახლზე ან შთაბეჭდილებაზე, უნდა ნახოთ მიმოხილვები. სტუმრებსა და მასპინძლებს ერთმანეთის მიმოხილვა მხოლოდ დაჯავშნის შემდეგ შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში გეცოდინებათ, რომ შეფასება, რომელსაც ხედავთ, ეფუძნება რეალურ გამოცდილებას.

პროფილები

Airbnb-ზე ყველას აქვს პროფილი, რომ დაეხმარონ სხვა სტუმრებს ან მასპინძლებს ერთმანეთის გაცნობაში. დასაჯავშნად ან სტუმრის მისაღებად მოგეთხოვებათ Airbnb-ზე წარმოადგინოთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, ინფორმაცია გადახდის შესახებ და ელფოსტის მისამართი.

დაცული მიმოწერა

ჩვენი მიმოწერის დაცული სისტემა გეხმარებათ მასპინძლის ან სტუმრის უკეთ გაცნობაში. მისი მეშვეობით, გამგზავრებამდე შეგიძლიათ პასუხების მიღება განცხადების ან შთაბეჭდილების შესახებ არსებულ შეკითხვებზე. დაჯავშნის შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ მიმოწერის ფუნქციით და შეათანხმოთ სხვადასხვა საკითხი, როგორიცაა შესვლის დრო თუ სად მიხდვიდეთ.

მიმოხილვები

იმის გასაგებად, თუ რას ფიქრობენ სხვები პოტენციურ სტუმარზე, მასპინძელზე, სახლზე ან შთაბეჭდილებაზე, უნდა ნახოთ მიმოხილვები. სტუმრებსა და მასპინძლებს ერთმანეთის მიმოხილვა მხოლოდ დაჯავშნის შემდეგ შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში გეცოდინებათ, რომ შეფასება, რომელსაც ხედავთ, ეფუძნება რეალურ გამოცდილებას.

თუ დახმარება დაგჭირდათ, აქ ვართ

ჩვენი საერთაშორისო გუნდი მზადაა, დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, 11 სხვადასხვა ენაზე გაგიწიოთ დახმარება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა, მაგალითად, ხელახლა დაჯავშნა, თანხის დაბრუნება, ანაზღაურების მიღება, ასევე, მასპინძლებზე ზრუნვის 1 მლნ აშშ დოლარიანი გარანტია და სადაზღვევო პროგრამები საცხოვრებლებისა და შთაბეჭდილებებისთვის.

თუ რამე დაგჭირდათ, დაგვიკავშირდით.