კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Your space, your rules

  House Rules help set guest expectations to ensure a great experience for all.
  ავტორი: Airbnb (15 Mar, 2019)
  2-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 3 Mar, 2020

  Highlights

  • You set the rules for your space

  • Share guidelines for guests with your House Rules

  • Some hosts give basic directions, while others share detailed expectations

  House Rules create a better experience for both you and your guests by clearly communicating your expectations. Whether you want to be detailed—like mentioning if shoes need to be removed in the house or if trash needs to be taken out on a certain day—or just encourage guests to feel like family, your House Rules can help potential guests decide if your space is a good fit.

  Highlights

  • You set the rules for your space

  • Share guidelines for guests with your House Rules

  • Some hosts give basic directions, while others share detailed expectations

  Airbnb
  15 Mar, 2019
  სასარგებლო იყო?