შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მასპინძელი, რომელმაც COVID‑19‑თან მებრძოლს საცხოვრებელი უფასოდ შესთავაზა

  შეიტყვეთ, როგორ გაჩნდა COVID‑19‑თან წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის საცხოვრებლების შეთავაზების იდეა.
  ავტორი: Airbnb (7 ივლ, 2020)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  A host’s mission to make first responders’ lives easier

  A nurse’s search for a place to stay

  The difference a supportive community can make

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  7 ივლ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს