შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  უკრაინის კრიზისს ოპერატიული მხარდაჭერით ვპასუხობთ

  მილიონობით ადამიანი გამოექცა ომს. Airbnb.org-ის ათასობით მასპინძელმა საკუთარი საცხოვრებლის კარი გაუღო მათ.
  ავტორი: Airbnb (19 აგვ, 2022)
  3-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 25 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb.org-მა მოქმედების რეალური გზა მიჩვენა.
  Host Mary of Berlin

  დახმარების ოპერატიული საშუალების პოვნა

  მომღერალი და Airbnb მასპინძელი რაფალი ომის დაწყებისთანავე დარეგისტრირდა Airbnb.org-ში.

  უსაფრთხო სივრცის შეთავაზება

  2022 წელს, ორი თვის განმავლობაში, მერიმ უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებულ ოთხ პირს უმასპინძლა.

  ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება

  სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  19 აგვ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს