შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ყველაფერი, რაც მასპინძლებმა Airbnb‑ს განცხადების შესახებ უნდა იცოდნენ

  ჩვენს პლატფორმაზე 100‑ზე მეტი ცვლილებაა: მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ახალი მთავარი გვერდი, შემომავალ შეტყობინებებთან დაკავშირებული უფრო სწრაფი ფუნქციები და მრავალი სხვა.
  ავტორი: Airbnb (24 მაი, 2021)
  25-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 25 მაი, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  განგიმარტავთ ზოგიერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  24 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს