შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ვებინარი: Airbnb.org‑ის ფარგლებში ლტოლვილთა მასპინძლობის წესი (გერმანული)

  შეიტყვეთ, როგორ შესთავაზოთ დროებითი საცხოვრებელი უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებულებს უფასოდ ან ფასდაკლებით.
  ავტორი: Airbnb (24 მარ, 2022)
  20-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 24 მარ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  24 მარ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს