შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb-ს 2022 წლის ზამთრის განახლება: 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე

  გაეცანით 10 სიახლეს საგანგებოდ მასპინძლებისთვის.
  ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2022)
  5‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  AirCover მასპინძლებისთვის

  ძირითადი წესები სტუმრებისთვის

  მიმოხილვის გაუმჯობესებული სისტემა

  სწრაფი ჩარიცხვა

  Airbnb კატეგორიები

  Airbnb
  16 ნოე, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს