კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: How to have warmer welcomes
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: How to have warmer welcomes

  Find out how successful Airbnb Plus hosts craft memorable first impressions.
  ავტორი: Airbnb (5 Mar, 2020)
  3-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  Highlights

  • Anticipate guests’ needs by communicating before they arrive

   • Ensure a seamless check-in by preparing ahead of time

   • Set the scene by considering the senses and making sure guests feel comfortable

   • Provide the essentials, and keep extras on hand

   • Make departures effortless, and follow up after 24 hours

   Airbnb Plus hosts are a community of exceptional people who treat hosting like a craft and make a connection from the moment of arrival. Here are some of their top tips for crafting good first impressions and warm welcomes:

   Stay ahead of guests’ needs

   You don’t have to wait until your guests arrive to make them feel welcome. The day before check-in, ask guests if they have any special requests. Are they traveling with a pet? Leave out treats or a toy. Whether it’s removing a food allergen from the pantry or leaving directions to a place you know guests want to visit, personalized touches go a long way.

   Ensure seamless check-ins

   Give guests clear check-in instructions to prepare for their arrival, including photos of where to find keys and entry. Many hosts like to send check-in instructions through the Airbnb app. If possible, be flexible on requests for early check-in or late checkout.

   Offer to greet guests in person, or provide easy self check-in with a smart lock, keypad lockbox, or door with keypad entry. Keep in-person greetings warm, brief, and focused—any information you share in the house manual, you probably don't need to include in the tour. If guests use self check-in, reach out to make sure they have everything they need.

   Set the scene

   Help guests feel at ease by setting a comfortable temperature, turning on entry lights, and setting out a personalized note to welcome them by name. Make sure the space smells pleasant or neutral (free of perfumes, chemical scents, or strong odors). Any scents should be light and natural, such as eucalyptus, lavender, and citrus—try a diffuser or essential oils.

   Make it easy for guests to find what they need, both at your property and in your local area. Set out friendly notes with helpful hints, including reminders about what’s available or off-limits. (It’s okay to keep the same notes in place long-term, as long as they aren’t torn or dirty.) Be sure to provide an easy-to-use house manual with insider tips about your place, nearby things to do, and local points of interest.

   “My wife greets guests with a bottle of wine; I greet them with half a dozen eggs. We try to connect with every single guest in some way,” says Airbnb Plus host Darrel of Atlanta. And his hospitality pays off: “Darrel was so kind when we came to his property,” says Harrison, a guest. ”His instructions were very clear, so there was no confusion while checking in or out.”

   Provide both essentials and extras

   Allow guests to enjoy themselves right away with well-stocked amenities to last the entire stay. For example, always include an ample supply of toilet paper and pantry items like black pepper, salt, and cooking oils. To make travel easier for guests, be prepared to provide commonly requested items, such as extra towels and blankets.

   Bonus tip: Buying supplies in bulk (like liquid soaps or teas and coffee) can save you money in the long run. Plus, refilling bottles and containers is better for the environment, and looks stylish too.

   Make departures smooth and easy

   Friendly farewells are just as delightful as warm welcomes. When possible, accommodate any requests for a later checkout time. Help guests plan their travels by sending a note with the quickest route to the airport or train station.

   Allow for checkout to be as simple as locking the door or leaving the key—guests shouldn’t be asked to take out the trash or wash dishes or linens. Within 24 hours after checkout, send guests a note, thanking them and asking if things went smoothly during their stay.

   Don’t forget that clear communication is key, from before check-in to after checkout. As you welcome more guests into your space, you’ll find your own unique way to make them feel like they belong.

   Highlights

   • Anticipate guests’ needs by communicating before they arrive

    • Ensure a seamless check-in by preparing ahead of time

    • Set the scene by considering the senses and making sure guests feel comfortable

    • Provide the essentials, and keep extras on hand

    • Make departures effortless, and follow up after 24 hours

    Airbnb
    5 Mar, 2020
    სასარგებლო იყო?

    You might also like

    You might also like