შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ფლორიდელი მასპინძლები, რომლებმაც ევაკუირებული პირები შეიფარეს

  Airbnb‑ზე რეგისტრირებულმა მასპინძლებმა გააერთიანეს ოჯახი, რომელიც ქარიშხლის გამო სხვადასხვა ადგილას აღმოჩნდა.
  ავტორი: Airbnb (26 აგვ, 2019)
  6‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ევაკუაციის საჭიროების გაცნობიერება

  თავშესაფრის პოვნა Open Homes‑ში ჩართულ მასპინძლებთან

  ქარიშხლების სეზონისთვის მზადება

  შტორმის შემდეგ სახლში დაბრუნება

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  26 აგვ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს