შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანებისთვის დროებითი საცხოვრებლის პოვნის ხელშეწყობა

  შეიტყვეთ Airbnb.org‑ის შესახებ და შეუწყვეთ მას ხელი მასპინძლობით ან თანხის გაღებით.
  ავტორი: Airbnb (6 ივლ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 6 ივლ, 2023

  როცა სტიქიური უბედურებები ან მასშტაბური კონფლიქტები ადამიანებს სხვაგან გადახვეწას აიძულებს, მათთვის საცხოვრებლის პოვნა ერთ‑ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. დროებით საცხოვრებლებში ისინი მშვიდად შეძლებენ თავიანთ ცხოვრებისეულ პრიორიტეტებზე კონცენტრირებას და გრძელვადიანი გეგმების დასახვას. ასეთი ადამიანების დახმარება თქვენც შეგიძლიათ — მაგალითად, საგანგებო ვითარებაში მათთვის დროებითი საცხოვრებლის შეთავაზებით ან თანხის გაღებით Airbnb.org‑ის სასარგებლოდ.

  რა არის Airbnb.org?

  Airbnb.org არის 501(c)(3) კატეგორიის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც Airbnb‑სგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს. მას საფუძველი ჩაეყარა 2012 წელს, როცა შელიმ, ერთ‑ერთმა მასპინძელმა ბრუკლინიდან (ნიუ‑იორკი, აშშ), გადაწყვიტა, უფასოდ შეეთავაზებინა საცხოვრებელი ქარიშხალ „სენდის“ შედეგად ევაკუირებული პირებისთვის. Airbnb‑მ, თავის მხრივ, მხარდაჭერისთვის სხვა ადგილობრივებსაც მიმართა — ქარიშხლით დაზარალებულთა დროებით დაბინავების ინიციატივას 1000‑ზე მეტი მასპინძელი გამოეხმაურა.

  შელის მაგალითზე შევქმენით პროგრამა, რომელიც საშუალებას მისცემდა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ მასპინძლებს, დროებითი საცხოვრებლით დახმარებოდნენ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს. 2020 წელს პროგრამა გარდაიქმნა Airbnb.org‑ად, არაკომერციულ ორგანიზაციად, რომელსაც თავისი მისია აქვს და დირექტორთა დამოუკიდებელი საბჭო მართავს.

  დღესდღეობით Airbnb.org საერთაშორისო მასშტაბით თანამშრომლობს სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან, ადამიანებს დროებითი საცხოვრებელი რომ აპოვნინოს. ის ფინანსდება დონორების მიერ და იყენებს Airbnb‑ს ტექნოლოგიურ პლატფორმას, მასპინძლების საერთაშორისო გაერთიანების დახმარებით კი შესაძლებელი ხდება სტიქიურ უბედურებებზე, სამხედრო კონფლიქტებსა და სხვა საგანგებო სიტუაციებზე სათანადო რეაგირება.

  2012 წლიდან Airbnb‑მ და Airbnb.org‑მა დროებითი საცხოვრებელი აპოვნინა დაახლოებით 300 000 ადამიანს, მათ შორის, უკრაინელ ლტოლვილებს, ასევე, თურქეთსა და სირიაში მომხდარი მიწისძვრების შედეგად გადაადგილებულ პირებს. ბოლო სამი წლის განმავლობაში სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შესათავაზებლად 91 000‑ზე მეტი მასპინძელი დარეგისტრირდა 189 ქვეყნიდან. მხარდაჭერა სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს სჭირდება.

  როგორ გავიღო თანხა Airbnb.org‑ის სასარგებლოდ?

  თანხის ერთჯერადად გაღება შესაძლებელია იმის მიუხედავად, გაქვთ თუ არა სტუმრების მასპინძლობის საშუალება. თუ Airbnb‑ს მეშვეობით რეგულარულად მასპინძლობთ, შეგიძლიათ თითოეული ანაზღაურებიდან გარკვეული პროცენტი გაიღოთ. ორივე შემთხვევაში, თქვენ მიერ გაღებული თანხა მთლიანად მოხმარდება რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანების დროებით საცხოვრებლებში დაბინავებას (და არა Airbnb.org‑ის საოპერაციო ხარჯების დაფარვას).

  როგორ ვუმასპინძლო სტუმრებს Airbnb.org‑ის ფარგლებში?

  თუ Airbnb‑ს მეშვეობით სტუმრებს უკვე მასპინძლობთ, Airbnb.org‑ისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ამჟამინდელი განცხადება, ან შექმნათ ახალი, სხვა საცხოვრებლის თაობაზე. Airbnb.org‑ის ფარგლებში საცხოვრებლის შეთავაზებას შეძლებთ როგორც უფასოდ, ისე ფასდაკლებით.

  ამას გარდა, შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ Airbnb.org‑ის ფარგლებში მასპინძლობისთვის დარეგისტრირდეთ, რა შემთხვევაშიც მხოლოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს დაეხმარებით დროებითი საცხოვრებლით და მხოლოდ უფასოდ.

  Airbnb.org‑ის მეშვეობით გაფორმებულ ჯავშნებში სტუმრები თანხას არ იხდიან. ისინი გაღებული თანხებით ფინანსდება. ამრიგად, სტუმრებისთვის საცხოვრებლის უფასოდ ან ფასდაკლებით შეთავაზებით ხელს შეუწყობთ, სხვების მიერ გაღებული თანხა მოხმარდეს რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ მეტ ადამიანს.

  Airbnb არ იღებს მომსახურების გადასახადებს Airbnb.org‑ის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნების შემთხვევაში, ჯავშნებს კი იცავს AirCover მასპინძლებისთვის.

  ვისთვის ფორმდება ჯავშნები Airbnb.org‑ის მეშვეობით?

  Airbnb.org‑ის ფარგლებში სტუმრები, ხშირ შემთხვევაში, არიან იმ ორგანიზაციების მიერ გადმომისამართებული ან მხარდაჭერილი პირები, რომელთა სპეციალიზაციაც კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირება და ლტოლვილთა განსახლებაა. დროებითი საცხოვრებლის Airbnb.org‑ის მეშვეობით მოთხოვნა უშუალოდ სტუმრებს არ შეუძლიათ.

  სტუმრობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ:

  • მასშტაბური სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული პირები და ისინი, ვინც ოფიციალურ რანგში მონაწილეობენ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში.

  • ლტოლვილები, თავშესაფრის მაძიებლები, სპეციალური საიმიგრაციო ვიზის მფლობელები ან ანალოგიური ჰუმანიტარული მიზნით სხვა საიმიგრაციო სტატუსის მქონე პირები.

  კრიტერიუმების შესაბამისმა სტუმრებმა, შესაძლოა, მიიღონ სპეციალური ბონუსი Airbnb.org‑ის მეშვეობით დროებითი საცხოვრებლის დასაჯავშნად. ამას გარდა, სტუმრების სახელით ჯავშნის გაფორმება და მასპინძელთან კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორ არაკომერციულ ორგანიზაციასაც შეუძლია.

  თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრებს კრიზისული ვითარების დროს საჭირო კომფორტის პოვნა შეუძლიათ. დიმამ, Airbnb.org სტუმარმა ბერლინში, უკრაინა 2022 წელს დატოვა. პირველ დღეებში ძალიან ვღელავდი“, — იხსენებს დიმა და დასძენს: „არც კი ვიცი, რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის: უსაფრთხო ადგილას ცხოვრება თუ ის დიდი მხარდაჭერა, რომელსაც ვგრძნობდი“.

  ეცოდინებათ თუ არა სტუმრებს, რომ Airbnb.org‑ის მხარდამჭერი ვარ?

  დიახ. დროებითი საცხოვრებლის უფასოდ ან ფასდაკლებით შესათავაზებლად რეგისტრაციის ან ანაზღაურებიდან თანხის რეგულარულად გაღების არჩევის შემთხვევაში თქვენს პროფილს, რომელსაც მასპინძლობისთვის იყენებთ, Airbnb.org‑ის მხარდამჭერის სპეციალური ნიშანი დაემატება.

  მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს უწევს საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სტიქიური უბედურებების გამო. თქვენ ძალგიძთ, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოთ ლტოლვილების, ევაკუირებული პირებისა და სამაშველო სამსახურების მუშაკების ცხოვრებაში საცხოვრებლის შეთავაზების ან თანხის გაღების მეშვეობით.

  Airbnb
  6 ივლ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს