შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა Airbnb‑სგან

  გაეცანით მითითებებს დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულებასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (4 ივნ, 2020)
  5‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ეტაპი 1: დასუფთავებისთვის მომზადება

  ეტაპი 2: მტვრისა და ნარჩენების მოშორება

  ეტაპი 3: სანიტარიული დამუშავება (სადეზინფექციო საშუალების გამოყენებით)

  ეტაპი 4: თითოეული ოთახის საკონტროლო სიის მიხედვით შემოწმება

  ეტაპი 5: ოთახის მოწესრიგება

  დაეთანხმეთ დასუფთავების უფრო მაღალი სტანდარტების დაცვას

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 ივნ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს