შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საცხოვრებლის ფოტოტურში სურათების დალაგების წესი

  დააინტერესეთ სტუმრები საცხოვრებლის სხვადასხვა კუთხის ამსახველი ფოტოებით.
  ავტორი: Airbnb (29 სექ, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 29 სექ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  შექმენით სტუმრებისთვის სასიამოვნო ფოტოგალერეა

  სასურველია, ფოტოგალერეა სტუმრებს სათანადო მოლოდინს უქმნიდეს, ინდივიდუალური შტრიხების ამსახველი სურათები კი ერთ მთლიანობად იკვრებოდეს.
  მანამდე: მთელი ფოტოგალერეა მოქცეულია სურათების ერთ დიდ ბლოკში.

  მოაწყვეთ ფოტოგალერეა ოთახების ან სივრცეების მიხედვით

  შემდეგ: ფოტოების განლაგება თითოეული ოთახის ინდივიდუალურად დათვალიერების საშუალებას იძლევა.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  29 სექ, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს