შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მომგებიანი პირობებით მასპინძლობა

  შეიტყვეთ, როგორ მოირგოთ მასპინძლობის პროცესი პარამეტრებისა და სახლის წესების მეშვეობით.
  ავტორი: Airbnb (10 ნოე, 2020)
  5-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 28 აპრ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Your listing lets you limit the number of guests your place accommodates and the amenities they have access to

  • House rules help you set expectations and show guests your hosting style

  • Your booking settings dictate when guests can book your place—and how much notice you need to prepare for guests

  Welcoming people you’ve never met before into your space might be new for you. To help you feel more comfortable hosting, Airbnb has settings and features that let you control how and when you host.

  From which spaces in your place are available to guests to the number of guests who can stay, you can tailor your booking settings based on your needs, availability, and preferences.

  If you're not sure how to choose your booking settings or create your house rules, don’t worry: We’ll walk you through the different options and provide a few examples of the ways you can host on your terms.

  Create a clear, detailed listing

  Your listing provides guests with a peek into your space, helping them get a better sense of your living arrangements and pricing before they make a reservation. When creating your listing, consider:

  • What nightly rate and fees you want to charge: When hosting on Airbnb, you set the nightly rate you charge your guests. Your rates can be modified at any time before you accept a reservation and can vary from night to night and season to season. You can also choose to include extra fees for cleaning, additional guests, and more. Our pricing tips can help you set a competitive, profitable price.
  • How many guests your space accommodates: In your listing, indicate the maximum number of guests you're willing to host at one time. Guests can only book your place if the total number of people in their group is the same or fewer than what you've set in your booking criteria.
  • Which amenities are available to guests: Just because you have a grill or a washer and dryer doesn’t mean you need to make them available. You can indicate the amenities at your place that guests can use, those they can't, and any that come with restrictions. For example, host Brian of Newport, Rhode Island, writes in his listing description, “Guests may use my washer and dryer upon request.”

  Set your house rules

  House rules help you set expectations and be transparent about your hosting style. They also help guests decide upfront if your place is right for them.

  House rules appear on your listing page and must be reviewed and agreed to by guests before they book. They’re also sent directly to a guest once their reservation is confirmed.

  When writing your house rules, consider including:

  • If your place is pet friendly: Not every place is suitable for pets. You can use your house rules to indicate whether or not you want to welcome four-legged friends.
  • Which spaces are available to guests: Not every space has to be available to guests. Hosts are encouraged to identify areas that are off-limits—like personal storage closets or private balconies—in their house rules.
  • Rules around smoking: To help avoid a misunderstanding with guests, we suggest using your house rules to clearly state whether or not smoking is permitted on your property. Some hosts allow guests to smoke in certain areas, like patios, while others strictly prohibit it. If you live in an apartment building or are part of a condo association, determine whether any smoking rules apply and include those in your listing.
  • If events are allowed: Some hosts welcome guests to gather for family reunions, wedding ceremonies, and other special events at their place, while others choose to limit the number of visitors during a stay. It’s up to you to decide what feels right for you and your place. You can use your house rules to specify what events can and can’t take place. Keep in mind that until further notice, gatherings of more than 16 people—including both visitor and overnight guests—are not allowed, regardless of host authorization. Review our parties and events policy to learn more.
  • Personal and/or regional preferences: If it's a local custom for guests to remove their shoes before entering a home—or if you simply want to keep your space shoe-free—you can state that in your house rules. Some hosts also choose to include things like quiet hours, instructions for locking their place, and info about trash disposal in their house rules.
  Note: All house rules must be in line with Airbnb’s policies and terms—including our terms of service and nondiscrimination policy. If you'd like to learn how to add to or edit your house rules, you can do so here.

  Choose your booking settings

  Use your calendar and booking settings to set your availability and identify the types of bookings you want to receive. When determining your booking settings, consider:

  • Your availability: It’s up to you to decide when you'd like to make your place available to guests. If you'll be out of town, hosting friends or family, or unable to host at certain times, you can block your calendar for specific dates. If you’d prefer to have more time to clean or take a break between guests, you can also set a standard preparation time before every booking to create a buffer between each stay.
  • How guests can book: As a host, you can choose how guests book your space: either by using Instant Book or sending a reservation request. Instant Book allows people who meet all of your guest requirements and agree to your house rules to instantly book your space for any available dates. With reservation requests, you review and accept each request individually.
  • How long you want guests to stay: You can choose the minimum and maximum length of a stay at your place, subject to local laws. Some hosts adjust their requirements based on seasonal demand, requiring a two-night or even one-week minimum during peak periods.
  • Advance notice: Not sure when you’ll be available to host in the future? No problem. Use your settings to control how far in advance you want to accept bookings. That way, guests can’t make a reservation for dates that you’re not ready to commit to. You can also set the amount of notice you need before guests arrive—for instance, you can use your settings to avoid same-day or next-day bookings if you prefer to have more notice before a guest arrives.
  • Guest arrival and departure times: Late checkouts and early arrivals can interfere with other reservations, especially if you have back-to-back bookings. You can use your settings to establish guest arrival and departure times, and your listing to describe why it’s important for guests to stick to these times (for example: "The cleaner will arrive at 11 a.m.").

  Remember, your booking settings can be adjusted at any time. It can also be helpful to routinely review your booking settings to ensure they match your current availability and hosting preferences.

  Host with confidence

  Hosts appreciate guests who treat their place as if it were their own. At Airbnb, we’ve implemented a number of policies and protections to help you attract guests who will be a good fit for your space.

  In addition to these protections, clear listing descriptions, detailed house rules, and up-to-date booking settings can help ensure your place is treated with respect, providing you with greater confidence and helping you create a better experience for your guests.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Your listing lets you limit the number of guests your place accommodates and the amenities they have access to

  • House rules help you set expectations and show guests your hosting style

  • Your booking settings dictate when guests can book your place—and how much notice you need to prepare for guests

  Airbnb
  10 ნოე, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს