შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  წინა ხაზზე მებრძოლებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებლები 3 ადამიანს დაეხმარა

  გაეცანით მედდების ამბავს, რომლებმაც Airbnb მასპინძლებს დახმარებისთვის მიმართეს.
  ავტორი: Airbnb (7 ივლ, 2020)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 24 აგვ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  A relaxing place to stay while working in Rome

  A quiet spot to self-isolate in Canada

  A home away from home in Michigan

  Brandi, an occupational therapist in Mississippi.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  7 ივლ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს