შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს მიერ მასპინძლების მხარდაჭერის ხერხები

  შეიტყვეთ, როგორ ეხმარება Airbnb დამწყებ მასპინძლებს სასარგებლო მასალების, ელჩი-მასპინძლებისა და სხვა რესურსების მეშვეობით.
  ავტორი: Airbnb (10 მაი, 2021)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 16 ივლ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძელთა ჯგუფები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას

  • Airbnb‑ს წესები შემუშავებულია მასპინძლების დასაცავად

  • შექმენით განცხადება და დაიწყეთ მასპინძლობა

  ახალბედა მასპინძლებს ხშირად აქვთ შეკითხვები მასპინძლობასთან დაკავშირებით. Airbnb ყველა ეტაპზე დაგეხმარებათ — იქნება ეს სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, კონკრეტული ბიზნესმიზნების მიღწევა თუ სხვა საკითხები.

  უკვე ათწლეულზე მეტია, ჩვენი გაერთიანების წევრებისთვის ისეთი რესურსების მომზადებაზე ვმუშაობთ, როგორიცაა გზამკვლევები ეფექტური განცხადების შექმნასთან დაკავშირებით, პერსონალური შეტყობინებების მიმოცვლის ფუნქციები, მასპინძელთა ფორუმები და სხვა.

  ეს ხელსაწყოები დაგეხმარებათ, თამამად გადადგათ პირველი ნაბიჯები მასპინძლის სტატუსით.

  ისწავლეთ მასპინძელთა გაერთიანების საუკეთესო წევრებისგან

  როცა საქმე საცხოვრებლის გაზიარებას ეხება, რთულად თუ იპოვით ადამიანს, რომელიც ჩვენი გაერთიანების წევრ მასპინძლებზე უკეთეს რჩევებს მოგცემთ. აი, როგორ დაუკავშირდეთ მასპინძლებს როგორც ადგილობრივი, ისე მსოფლიო მასშტაბით:

  • ინტერაქტიური ვებინარებისა* და Airbnb ბრენდის ელჩებთან** ინდივიდუალური გასაუბრების მეშვეობით პოტენციური მასპინძლები მიიღებენ მნიშვნელოვან რეკომენდაციებსა და სასარგებლო რჩევებს
  • ონლაინფორუმები, როგორიცაა გაერთიანების ცენტრი და ადგილობრივი Facebook ჯგუფები მასპინძლებს ცოდნისა თუ გამოცდილების გაზიარების, ასევე, ერთმანეთის დახმარების საშუალებას აძლევს
  • ჩვენს რესურსების ცენტრში გთავაზობთ უამრავ სტატიას, გზამკვლევსა და ვიდეორგოლს, რომლებიც მასპინძლების პირად გამოცდილებას ეფუძნება და დაგეხმარებათ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა, მაგალითად, საცხოვრებლისთვის დასამახსოვრებელი სათაურის შერჩევა, ანაზღაურების მიღება თუ სხვა
  „ჩვენს Facebook ჯგუფში სხვადასხვა ადამიანი ერთი მიზნისთვის ერთიანდება, რაც ძალიან მახარებს, განსაკუთრებით კი ის, რომ ერთმანეთს გვერდში ვუდგავართ — ძირითადად ხომ მარტონი ვართ ამ საქმეში“, — ამბობს მრჩეველ Airbnb მასპინძელთა საბჭოს წევრი მერიდიტი ჰობარტიდან (ავსტრალია).

  ისარგებლეთ მასპინძლების დაცვის მექანიზმებითა და მხარდაჭერით, რომლებსაც Airbnb გთავაზობთ

  ჩვენი მხარდაჭერის გუნდის სპეციალისტებთან დაკავშირება შეგიძლიათ როგორც ტელეფონით, ისე ელფოსტითა და ჩვენს პროდუქტებში ჩაშენებული შეტყობინებების მიმოცვლის სისტემის მეშვეობით. ისინი დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში უპასუხებენ თქვენს შეკითხვებს და დაგეხმარებიან პრობლემების მოგვარებაში.

  გაინტერესებთ, კიდევ რას გთავაზობთ?

  „მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ერთ‑ერთი მიზეზი, რამაც გადამაწყვეტინა Airbnb‑ში გაწევრიანება. თუკი რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს“, — ამბობს დენისი ლონდონიდან (ინგლისი).

  ჩვენი ხელსაწყოები გაგიმარტივებთ მასპინძლობის ბიზნესის მართვას

  ჩვენ მუდამ ვითვალისწინებთ მასპინძლების აზრს და ბევრს ვსწავლობთ მათგან, რის საფუძველზეც ახალ საშუალებებს ვქმნით, რომლებიც მათ მასპინძლობის ბიზნესის მარტივად და ეფექტურად მართვაში უწყობს ხელს:

  • ჩვენი მარკეტინგული ხელსაწყოები, რომლებიც მასპინძლებს განცხადებების პოპულარიზაციაში ეხმარება, კერძოდ, ახალ განცხადებებზე, ადრეულ დაჯავშნასა და რამდენიმე კვირით სტუმრობაზე ფასდაკლებების დაწესების გზით
  • შემომავალი შეტყობინებების განახლებული საქაღალდე პერსონალური სწრაფი პასუხებისა (ანუ შენახული შეტყობინებების) და დაგეგმილი შეტყობინებების ფუნქციებით — ისინი რუტინული პროცესების ავტომატიზაციასა და ეფექტურად კომუნიკაციაში დაგეხმარებათ, რითაც დროს დაზოგავთ
  • „შესაძლებლობების“ ჩანართიდან შეგიძლიათ გაეცნოთ გაფორმებულ ჯავშნებთან დაკავშირებულ ანალიტიკურ ინფორმაციასა და რჩევებს თქვენი რეგიონისთვის, რაც დაგეხმარებათ, ფეხი აუწყოთ ცვალებად ტენდენციებს მოგზაურობის სფეროში

  ახალბედა მასპინძლებისთვის ახალი როლის გათავისება ზოგჯერ იოლი არ არის, თუმცა ნუ ღელავთ, ჩვენი გაერთიანების გამოცდილი წევრები ყველა ეტაპზე დაგეხმარებიან. წარმატებულ მასპინძლობას გისურვებთ!

  *ვებინარები „მასპინძლობის შესავლის” თემაზე ამჟამად ხელმისაწვდომია გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში, გაერთიანებულ სამეფოსა და აშშ‑ში.

  **ვებინარებსა და Airbnb ბრენდის ელჩების დახმარებას ზოგან ვერ გთავაზობთ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძელთა ჯგუფები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას

  • Airbnb‑ს წესები შემუშავებულია მასპინძლების დასაცავად

  • შექმენით განცხადება და დაიწყეთ მასპინძლობა
  Airbnb
  10 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს