შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  უმასპინძლეთ სტუმრებს თავდაჯერებულად ჩვენი წესებისა და დაცვის საშუალებების დახმარებით

  თქვენი მხარდაჭერა ჩვენი პრიორიტეტია: სწორედ ამიტომ შევიმუშავეთ სტანდარტები სტუმრებისთვის, შემოგთავაზეთ AirCover მასპინძლებისთვის და არა მხოლოდ.
  ავტორი: Airbnb (20 ოქტ, 2020)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ბევრი თქვენგანისგან შევიტყვეთ, რამდენად მოგწონთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზების პროცესი. ეს ხომ შეუძლებელი იქნებოდა, მასპინძლობისას მხარდაჭერას რომ არ გრძნობდეთ?!

  გვესმის, რომ Airbnb‑სგან მხარდაჭერა გჭირდებათ იმ იშვიათ, თუმცა უსიამოვნო მომენტებში, როცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის. სტუმრებს თავდაჯერებულად რომ უმასპინძლოთ, ჩვენს პლატფორმაზე არაერთი ხელსაწყო, წესი და ფუნქცია მოქმედებს, მაგალითად:

  მასპინძლების კომპლექსური დაცვის საშუალებები

  Airbnb გაერთიანების წევრების უსაფრთხოებას მასპინძელთა კომპლექსური დაცვის საშუალებები უზრუნველყოფს.

  • AirCover მასპინძლებისთვის: Airbnb‑ზე ყველა მასპინძელი სარგებლობს კომპლექსური დაცვით. AirCover მასპინძლებისთვის ითვალისწინებს სტუმრობის მსურველთა ვინაობის დადასტურებას. ასევე, ჯავშნების შემოწმებას წვეულებების გამართვისა და მატერიალური ზარალის რისკის გამოსავლენად. ამას გარდა, „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და ზარალისგან მასპინძელთა დაცვას 3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში. კერძოდ, დაცულია ხელოვნების ნამუშევრები, ფასეული ნივთები, პარკირებული ავტომობილები, გემები თუ სხვა სატრანსპორტო საშუალებები და არა მხოლოდ.
  • ძირითადი წესები: ძირითადი წესები სტუმრებისთვის იმ სავალდებულო სტანდარტების ნაკრებია, რომლებიც ყველა სტუმარმა უნდა დაიცვას. ძირითადი წესები გულისხმობს საცხოვრებლის გაფრთხილებას, თქვენ მიერ დადგენილი სახლის წესების დაცვას, ნებისმიერი შემჩნეული პრობლემის შესახებ ოპერატიულ შეტყობინებასა და საცხოვრებლის ისეთ მდგომარეობაში დატოვებას, რომელიც საგულდაგულო დასუფთავებას არ საჭიროებს.
  • მასპინძლის მხრიდან გაუქმება: სტუმრის მიერ მიღებული მიმოხილვებისა და მოწერილი ტექსტის შეფასების საფუძველზე, უფლება გაქვთ, დამოუკიდებლად გააუქმოთ ჯავშანი, თუ ჩათვლით, რომ არსებობს სტუმრის მიერ წვეულების გამართვის გონივრული რისკი. ამასთან, გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს შესაბამისი მტკიცებულება უნდა წარუდგინოთ. ყველა ჯავშანი ჩვენი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დაცვით უნდა გაუქმდეს.

  ხელსაწყოები, რომლებიც მართვის მეტ სადავეს განიჭებთ

  სტუმრებისთვის სათანადო მოლოდინის შექმნა მასპინძლობისას ინციდენტების თავიდან აცილებაში დაგეხმარებათ. აი, როგორ შეგიძლიათ ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით სწორედ იმ სტუმრების დაინტერესება, რომლებიც თქვენს მოთხოვნებს შეესაბამებიან:

  • კალენდრისა და დაჯავშნის პარამეტრები: თავიდანვე თქვენთვის მოსახერხებელი ვარიანტი რომ აირჩიოთ, თავად შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, რამდენ სტუმარს უმასპინძლებთ საცხოვრებელში, მიუთითოთ, რამდენი ხნით ადრე და რამდენი ღამით იყოს შესაძლებელი მისი დაჯავშნა, ასევე, განსაზღვროთ სტუმრობებს შორის საჭირო ინტერვალი. ვრცლად დაჯავშნის პარამეტრების არჩევის შესახებ.
  • გაუქმების წესები: თქვენ მიერ არჩეულ გაუქმების წესებში მკაფიოდ იქნება მითითებული, რამდენი ხნით ადრე შეძლებენ სტუმრები ჯავშნის გაუქმებას ისე, რომ თანხა სრულად დაიბრუნონ. შეიტყვეთ ვრცლად გაუქმების წესების არჩევის შესახებ.
  • სახლის წესები: სტუმრებმა თქვენი მოლოდინი რომ გაამართლონ, შეგიძლიათ მოუმზადოთ სახლის წესები სხვადასხვა დეტალის მითითებით, მაგალითად, მოწევის, ვეიპინგის ან შინაურ ცხოველებთან ერთად სტუმრობის აკრძალვასთან დაკავშირებით. სახლის წესები წარმოდგენილია ოთხ ადგილას: განცხადების გვერდზე, საცხოვრებლის დაჯავშნის დადასტურების ეკრანზე, ასევე, ჯავშნის დამადასტურებელ ელწერილსა და დაბინავების გზამკვლევში, რომელიც სტუმრობამდეა ხელმისაწვდომი. სახლის ძირითადი წესების დაცვა სავალდებულოა.
  • გამოხმაურების ხელსაწყოები: თუ სტუმრობის რომელიმე მოთხოვნა თქვენთვის არახელსაყრელი იქნება, სურვილისამებრ, შეგიძლიათ მისი უარყოფა. მთავარია, დაიცვათ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა.

  გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდი მასპინძლებისთვის

  იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა, ყველა სტანდარტისა და პარამეტრის მიუხედავად, რაიმე გაუთვალისწინებელი ხდება, Airbnb‑სგან მხარდაჭერის მიღება რამდენიმე ხერხით შეგიძლიათ:

  • ონლაინჩატი: ონლაინმხარდაჭერა, რომელსაც Airbnb გთავაზობთ, დახმარების მიღების ყველაზე სწრაფი ხერხია ისეთი არასაჩქარო საკითხების შემთხვევაში, როგორიცაა კალენდრის განახლება ან ფასების კორექტირება.
  • სუპერმასპინძელთა მხარდაჭერის სპეციალური გუნდი: სუპერმასპინძლებს ჩვენს ექსპერტ თანამშრომლებთან მარტივად დაკავშირების საშუალება აქვთ.
  • გადაუდებელი დახმარების ადგილობრივი ცხელი ხაზი: ზოგიერთმა სტუმარმა, შესაძლოა, არ იცოდეს, როგორ დაუკავშირდეს გადაუდებელი დახმარების ადგილობრივ სამსახურებს ამა თუ იმ უცხო ქვეყანაში, ამიტომ, მათ აპშივე ვთავაზობთ გადაუდებელი ზარის განხორციელების ღილაკს. ჯავშნის მოქმედების პერიოდში ეს ღილაკი პირდაპირ დააკავშირებთ მათ ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებთან და გადაუდებელი დახმარების სამსახურებთან.
  • გადაუდებელი მხარდაჭერის ცხელი ხაზი: თუ აშშ‑ში იმყოფებით, ჯავშნის მოქმედების პერიოდის განმავლობაში, ჩვენი აპის მეშვეობით, მარტივად დაუკავშირდებით სპეციალისტს, რომელიც უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გადაუდებელი საკითხების მოგვარებაში დაგეხმარებათ.

  Airbnb გაერთიანების წევრების კეთილდღეობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ნდობის გამყარება. დაცვის ეს საშუალებები და ფუნქციები სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. როგორც ყოველთვის, გმადლობთ შესანიშნავი მასპინძლობისთვის!

  პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძლებისთვის, რომლებიც სტუმრებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობდნენ საცხოვრებელსა თუ შთაბეჭდილებას, მოქმედებს ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა. გაითვალისწინეთ, რომ დაფარვის ყველა ლიმიტი მითითებულია აშშ დოლარში.

  საცხოვრებლისა თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას უზრუნველყოფს გარე კომპანიები. თუ გაერთიანებულ სამეფოში მასპინძლობთ, საცხოვრებლისა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის სადაზღვევო პოლისებს უზრუნველყოფს Zurich Insurance Company Ltd. პოლისები უსასყიდლოდ მზადდება და ფორმდება გაერთიანებულ სამეფოში მოღვაწე მასპინძლებისთვის კომპანია Airbnb UK Services Limited‑ის მიერ, რომელიც კომპანია Aon UK Limited‑ის უფლებამოსილი წარმომადგენელია და რომლის საქმიანობაც კონტროლდება ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს მიერ (Financial Conduct Authority, FCA). FCA‑ს რეესტრში Aon‑ის ნომერია 310451. აღნიშნულის გადასამოწმებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ ფინანსური მომსახურების რეესტრის ვებსაიტს ან დაუკავშირდეთ FCA‑ს ტელეფონის ნომერზე 0800 111 6768. პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში საცხოვრებლისა თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევებს არეგულირებს FCA, ხოლო Airbnb UK Services Limited‑ის მიერ შემოთავაზებული სხვა პროდუქტები და სერვისები ზედამხედველობას არ ექვემდებარება. FPAFF407LC

  მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის დაზღვევა და არც კავშირშია საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან. მასპინძელთა ზარალისგან დაცვის ფარგლებში თქვენ აგინაზღაურდებათ სტუმრების მიერ საცხოვრებლისა თუ მასში არსებული ნივთებისთვის მიყენებული ზიანი, თუ სტუმარი უარს იტყვის ზარალის ანაზღაურებაზე. ვაშინგტონის შტატში განთავსებული განცხადებების შემთხვევაში, მასპინძელთა ზარალისგან დაცვის პროგრამის ფარგლებში Airbnb‑ს სახელშეკრულებო ვალდებულებებს ფარავს Airbnb‑ს მიერ შეძენილი სადაზღვევო პოლისი. მასპინძელთა ზარალისგან დაცვის პროგრამა ექვემდებარება გარკვეულ წესებს, პირობებსა და გამონაკლისებს.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  20 ოქტ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს