შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  უმასპინძლეთ სტუმრებს თავდაჯერებულად ჩვენი წესებისა და დაცვის საშუალებების დახმარებით

  თქვენი მხარდაჭერა ჩვენი პრიორიტეტია: სწორედ ამიტომ შევიმუშავეთ სტანდარტები სტუმრებისთვის, შემოგთავაზეთ AirCover მასპინძლებისთვის და არა მხოლოდ.
  ავტორი: Airbnb (20 ოქტ, 2020)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  მასპინძლების კომპლექსური დაცვის საშუალებები

  ხელსაწყოები, რომლებიც მართვის მეტ სადავეს განიჭებთ

  გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდი მასპინძლებისთვის

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  20 ოქტ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს