შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb უმჯობესდება მასპინძლების დახმარებით

  ჩვენ მუდმივად ვვითარდებით თქვენი გამოხმაურების დახმარებითა და თქვენთან თანამშრომლობით.
  ავტორი: Catherine Powell (12 იან, 2022)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 12 იან, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მადლობელი ვართ, რომ თქვენნაირი პარტნიორები გვყავს

  • ახლა კიდევ უფრო მეტი საშუალება გაქვთ, ხელი შეგვიწყოთ Airbnb‑ს განვითარებაში თქვენი სურვილებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით

  • შეიტყვეთ, რა გვთხოვეს მასპინძლებმა 2021 წელს, და რით ვუპასუხეთ ამ თხოვნებს

  გამარჯობა,

  მე ვარ კეტრინი, მასპინძლობის საერთაშორისო განყოფილების ხელმძღვანელი Airbnb‑ში. 2022 წლის დასაწყისში მსურს, გავიხსენოთ ყველაფერი, რასაც გასულ წელს ერთად მივაღწიეთ, და პირადად გადაგიხადოთ მადლობა განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობისთვის.

  პანდემიასთან დაკავშირებული სირთულეების მიუხედავად, თქვენ წარმატებით შეაბიჯეთ მოგზაურობის ახალ ეპოქაში, რომელშიც ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად, დასასვენებლად და დისტანციურად მუშაობისთვის სულ უფრო მეტი სტუმარი ინტერესდება Airbnb‑ს მეშვეობით შეთავაზებული ცალკე საცხოვრებლებითა და სივრცეებით.

  პანდემიის განმავლობაში სწორედ თქვენ მიერ გამოჩენილი გამძლეობის, ადაპტირების უნარისა და შეუპოვრობის დამსახურებაა, რომ დღეს აქამდე მოვედით. თქვენი სამაგალითო თავდადება ძალას აძლევს ჩემი გუნდის წევრებს, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ მასპინძლებისთვის პროდუქტებისა თუ პროგრამების გაუმჯობესებასა და გაფართოებაზე.

  მოსაზრებების გაზიარების მეტი შესაძლებლობა

  ჩვენი წარმატება მასპინძლებთან მტკიცე თანამშრომლობას ეფუძნება. Airbnb თქვენს სურვილებსა და საჭიროებებს უკეთ რომ აკმაყოფილებდეს, ჩვენ შორის კონტაქტისა და მოსაზრებების გაზიარების მეტი ახალი საშუალება შევიმუშავეთ.

  აი, რას მივაღწიეთ თქვენი დახმარებით გასულ წელს:

  ამ ღონისძიებების ყველა მონაწილეს მადლობას გიხდით. შევინარჩუნოთ ეს კავშირი — წინ ბევრი საინტერესო რამ გველის!

  ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება

  გასულ წელს მასპინძლებისგან მიღებულ გამოხმაურებაში სამი საკითხი გამოიკვეთა. თქვენ გსურდათ მეტი კონტროლი და დაცვა, უკეთესი მხარდაჭერა საჭიროების დროს და ხელსაწყოები, რომლებიც მასპინძლობის გამარტივებაში დაგეხმარებოდათ.

  ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, თქვენივე მოსაზრებების საფუძველზე, შემოგთავაზეთ 150‑ზე მეტი ახალი ფუნქცია და სიახლე ჩვენს პროდუქტებსა თუ მომსახურებაში. მაგალითად:

  მეტი კონტროლი და დაცვა

  • AirCover: კომპლექსური დაცვა, რომლითაც უფასოდ სარგებლობს ყველა მასპინძელი, მხოლოდ Airbnb‑ზე*
  • საკითხების გამარტივებული გადაწყვეტა: ახალი პროცედურის მეშვეობით მასპინძლები უფრო სწრაფად და მარტივად იღებენ ზიანის ანაზღაურებას, სუპერმასპინძლები კი პრიორიტეტული ცხელი ხაზით სარგებლობენ
  • მიმოხილვის სისტემის გაუმჯობესებები: მიმოხილვის პროცესს მუდმივად ვაუმჯობესებთ, ამჯერად კი სტუმრებს ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში მიმოხილვის დატოვების შესაძლებლობა შევუზღუდეთ
  • დასუფთავების გადასახადი მცირე ხნით სტუმრობის შემთხვევაში: ფასების დაწესების კუთხით მეტი მოქნილობისთვის უკვე ინდივიდუალურად შეგიძლიათ დააწესოთ დასუფთავების გადასახადი მხოლოდ 1‑2 ღამით სტუმრობის მსურველთათვის
  • შინაური ცხოველების გადასახადის დამატების შესაძლებლობა: თუ შინაური ცხოველების მიღება გსურთ, სურვილისამებრ, შეგიძლიათ ერთი ღამის ფასს შინაური ცხოველების გადასახადი დაამატოთ

  უკეთესი მხარდაჭერა

  • მეტი სპეციალისტი, მეტ ენაზე: ჩვენი საერთაშორისო მხარდაჭერის გუნდის შტატი ორჯერ გავზარდეთ და მხარდაჭერის მიღება 11‑ის ნაცვლად უკვე 42 ენაზეა შესაძლებელი
  • მხარდაჭერის სპეციალური გუნდი: სუპერმასპინძლებსა და გაერთიანების ლიდერებს ექსკლუზიურად ემსახურება მაღალკვალიფიციური პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მხარდაჭერის გუნდი
  • განახლებული დახმარების ცენტრი: დახმარების ცენტრის სტატიების გაცნობა გამარტივდა როგორც სტუმრებისთვის, ისე მასპინძლებისთვის
  • გაერთიანების წესების ცენტრი: პლატფორმის გამარტივებული წესები უკვე ერთად არის თავმოყრილი დახმარების ცენტრის ერთ განყოფილებაში

  ხელსაწყოები, რომლებიც მასპინძლობის გამარტივებაში დაგეხმარებათ

  • ჩანართი „დღეს“: მარტივი ხერხი ჯავშნების, ამოცანებისა და სხვა საკითხების ერთი სივრციდან მართვისთვის
  • განახლებული „შემომავალი“: ძიების, ინდივიდუალური მზა პასუხებისა და დაგეგმილი შეტყობინებების ფუნქციების მეშვეობით სტუმრებთან კომუნიკაციის მართვა ასეთი მარტივი ჯერ არასოდეს ყოფილა
  • ანალიტიკური ინფორმაცია მასპინძლებისთვის: მასპინძლობის ბიზნესის მაქსიმალურად განვითარებაში რომ დაგეხმაროთ, შესაძლებლობების ცენტრში თავმოყრილია ინფორმაცია თქვენ მახლობლად სამოგზაურო ტენდენციების შესახებ
  • Translation Engine: თქვენი განცხადების მაღალხარისხიანი თარგმანი უკვე ავტომატურად არის ხელმისაწვდომი 62 ენაზე
  • ფასების გარკვევა მასპინძლებისთვის: ეს ხელსაწყო საშუალებას გაძლევთ, მარტივად შეცვალოთ თქვენ მიერ დაწესებული გადასახადები და შეამოწმოთ, საბოლოოდ რა ფასი იქნება მითითებული სტუმრებისთვის განცხადებაში
  • განახლებული კალენდარი: დესკტოპკალენდარს ახალი სასარგებლო ფუნქციები შეემატა და მას უფრო მარტივად გამოიყენებთ

  გასულ წელს, პანდემიასთან დაკავშირებული სირთულეების მიუხედავად, მასპინძლებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობით არა მხოლოდ Airbnb‑ს მომსახურებები გაუმჯობესდა, არამედ ხელი შეეწყო საერთო განვითარებას, რაც ბევრ ადამიანს დაეხმარა. ამაში მთავარი წვლილი მასპინძლებმა შეიტანეთ.

  მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მასპინძლობის მომგებიანი ბიზნესის განვითარებით მნიშვნელოვნად შეუწყვეთ ხელი ადგილობრივ ეკონომიკას: შემოსავლის წყარო გაუჩნდათ ადგილობრივ მაღაზიებსა და რესტორნებს, ასევე, მათ, ვინც თქვენს განცხადებებს მართავს. ეს მიღწევები ნამდვილად საამაყოა. მეც ძალიან ვამაყობ თქვენთან თანამშრომლობით.

  წელს თქვენთან ერთად Airbnb‑ს განვითარებისა და გაუმჯობესების დიდი გეგმები გვაქვს. მჯერა, რომ ერთად ჩვენს მომსახურებას კიდევ უფრო დავხვეწთ. კვლავ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და იდეები — ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. უშუალოდ მე რომ მომმართოთ, გაერთიანების ცენტრში გამოიყენეთ თეგი @Catherine‑Powell.

  გისურვებთ მასპინძლობის ბედნიერ და წარმატებულ 2022 წელს!

  კეტრინი

  *AirCover‑ის მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება კონტინენტურ ჩინეთსა თუ იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა, იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის კავშირში საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან. გაითვალისწინეთ, რომ, ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები თუ გამონაკლისები.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მადლობელი ვართ, რომ თქვენნაირი პარტნიორები გვყავს

  • ახლა კიდევ უფრო მეტი საშუალება გაქვთ, ხელი შეგვიწყოთ Airbnb‑ს განვითარებაში თქვენი სურვილებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით

  • შეიტყვეთ, რა გვთხოვეს მასპინძლებმა 2021 წელს, და რით ვუპასუხეთ ამ თხოვნებს

  Catherine Powell
  12 იან, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს