შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  პასუხები დასუფთავების 5‑ეტაპიან პროცედურასთან დაკავშირებით ხშირად დასმულ შეკითხვებზე

  აი, რა უნდა იცოდეთ განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესახებ.
  ავტორი: Airbnb (24 აპრ, 2020)
  4-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  საცხოვრებლის სისუფთავე ასეთი მნიშვნელოვანი არასოდეს ყოფილა: სტუმრებს აინტერესებთ, რომელ საშუალებებს იყენებთ და უსაფრთხოების სხვა რა ზომებს მიმართავთ. ეს საკითხი სხვებისთვისაც საგულისხმოა. ხელისუფლებისა და კომპეტენტური ორგანოების წარმომადგენლებიც ფიქრობენ დასუფთავების მეთოდიკის შემუშავებაზე, რომელიც მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ადგილობრივთა ჯანმრთელობის წინაპირობა გახდება.

  პანდემიის დასაწყისში ბევრ თქვენგანს სჭირდებოდა რეკომენდაციები საცხოვრებლების სათანადო დასუფთავებასა და სანიტარიული წესით დამუშავებასთან დაკავშირებით. მასპინძლებთან ჩვენი ბოლოდროინდელი საერთაშორისო შეხვედრების დროს ეს საკითხი კვლავ აქტუალური იყო და პოპულარულად რჩება როგორც გაერთიანების, ისე რესურსების ცენტრებში.

  პანდემიის პირობებში და მის შემდეგ დასუფთავებისას უფრო ეფექტური შედეგები რომ მიიღოთ, თქვენთვის და სხვა მასპინძლებისთვის განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა შევიმუშავეთ. დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა ეფუძნება დასუფთავების სახელმძღვანელოს, რომელიც ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადდა. დასუფთავების ახალი პროცედურის შესრულება რომ გაგიმარტივოთ, ამ ყოვლისმომცველ სახელმძღვანელოში გთავაზობთ სპეციალურ მითითებებს, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რჩევებსა და საკონტროლო სიებს.

  ვიცით, რომ ამ პროცედურის შესახებ გარკვეული შეკითხვები გაქვთ, ამიტომ შევეცდებით, მაქსიმალურად ზუსტად გიპასუხოთ.

  სად ვიპოვო ინფორმაცია განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ?
  განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა ეფუძნება დასუფთავების სახელმძღვანელოს, რომელიც Airbnb‑მ ექსპერტებთან თანამშრომლობით მოამზადა. ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო მოიცავს სპეციალურ მითითებებს, მოსამარაგებელი საშუალებების სიას, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რჩევებსა და საკონტროლო სიებს. დამატებით რჩევებს, ინდივიდუალურ საკონტროლო სიებსა და სხვა რესურსებს შეგიძლიათ გაეცნოთ „ანალიტიკის“ ჩანართის „დასუფთავების“ სექციაში.

  რა განსხვავებაა განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიან პროცედურასა და COVID‑19‑თან დაკავშირებით მისაღებ უსაფრთხოების ზომებს შორის?
  განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა COVID‑19‑თან დაკავშირებით მისაღები უსაფრთხოების ზომების მხოლოდ ნაწილია. მასპინძლებმა და სტუმრებმა მჭიდრო კონტაქტისას, ასევე, უნდა ატარონ ნიღაბი და დაიცვან სოციალური დისტანცია, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

  ვრცელდება თუ არა COVID‑19‑თან დაკავშირებით მისაღები უსაფრთხოების ზომები სტუმრებზე?
  დიახ, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით Airbnb‑ს მიერ მომზადებული მითითებების თანახმად, სტუმრებმა მასპინძლებთან და სხვა გარეშე პირებთან მჭიდრო კონტაქტისას უნდა ატარონ ნიღაბი და დაიცვან 2‑მეტრიანი დისტანცია, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

  რატომ უნდა დაიცვას ყველა მასპინძელმა განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა?
  პანდემია გრძელდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, ყველამ საკუთარი წვლილი შევიტანოთ COVID‑19‑ის გავრცელების პრევენციაში. დასუფთავების პროცედურის შესრულება რომ გაგიმარტივოთ, დასუფთავების ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო შევიმუშავეთ. სახელმძღვანელო მოიცავს ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადებულ მითითებებს, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რჩევებსა და საკონტროლო სიებს.

  როგორ შეიტყობენ სტუმრები, რომ განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიან პროცედურას ვიცავ?
  როცა მასპინძელი პროცედურის დაცვას დაეთანხმება, მის განცხადებას დაემატება სპეციალური აღნიშვნა, რომელიც ამცნობს სტუმრებს, რომ საცხოვრებელი შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით სუფთავდება. გაითვალისწინეთ შემდეგი:

  • განცხადებას საცხოვრებლის განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ აღნიშვნა რომ დაემატოს, მასპინძლები თანახმა უნდა იყვნენ, განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა შეასრულონ მათ მიერ სტუმრებისთვის შეთავაზებულ ყველა საცხოვრებელში ყოველ სტუმრობას შორის
  • მასპინძლებმა, რომლებიც სტუმრებს ცალკე ოთახებს სთავაზობენ, დამატებითი მითითებები უნდა შეასრულონ დასუფთავების პროცედურის ფარგლებში
  • საცხოვრებლის განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ აღნიშვნა განცხადების გვერდზე აისახება პროცედურის დაცვაზე დათანხმებიდან 24 საათის განმავლობაში

  როგორ შეამოწმებს Airbnb, რომ მასპინძლები ასრულებენ დასუფთავების პროცედურას?
  მასპინძლები ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა. კონტროლის დამატებითი მექანიზმია მიმოხილვების სისტემა: თუ მასპინძელი მოთხოვნებს არ ასრულებს, სტუმრები აღნიშნავენ ამის შესახებ საცხოვრებლების მიმოხილვისას. ამას გარდა, სტუმრებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ თანხის დაბრუნება სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესების შესაბამისად, რისთვისაც საჭირო იქნება მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება.

  რა მოხდება, თუ COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომების დაცვას არ დავეთანხმები?
  მასპინძლებს, რომლებიც სტუმრებს საცხოვრებლებს სთავაზობენ, თავიანთ აპებსა და მართვის პანელებში მივაწვდით ინფორმაციას განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურისა და COVID‑19‑თან დაკავშირებით მისაღები უსაფრთხოების ზომების შესახებ. თუ ზომების დაცვას არ დაეთანხმებით, თქვენ მიიღებთ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb‑ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაგემუქრებათ.

  რა მოხდება, თუ სტუმარი Airbnb‑ს შეატყობინებს მასპინძლის შესახებ, რომელიც დაეთანხმა დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულებას, თუმცა სტანდარტებს არ იცავს?
  ვთვლით, რომ, უმეტეს შემთხვევაში, მსგავსი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია მასპინძლებისთვის დამატებითი საინფორმაციო რესურსების მიწოდებითა და მათი მხარდაჭერით. ამასთან, მასპინძლები, რომლებიც რეგულარულად ან უხეშად არღვევენ დასუფთავების სტანდარტებს, მიიღებენ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb‑ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაემუქრებათ.

  5‑ეტაპიანი პროცედურის დაცვა დამატებით ხარჯებს უკავშირდება. როგორ დავფარო ისინი?
  მასპინძლებს საშუალება აქვთ, განცხადებაში მიუთითონ დასუფთავების გადასახადი,* რომლის ოდენობასაც დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ. დასუფთავების გადასახადის დამატება ან მისი კორექტირება (თუ უკვე მითითებული გაქვთ) დაგეხმარებათ, დაფაროთ ხარჯები, რომლებიც დასუფთავების დამატებითი ეტაპების შესრულებას უკავშირდება.

  სტუმრებს ცალკე ოთახს ვთავაზობ. მჭირდება თუ არა დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულება?
  დიახ, მასპინძლებმა, რომლებიც სტუმრებს საცხოვრებლებს სთავაზობენ, უნდა შეასრულონ დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა. პროცედურის დაცვაზე დათანხმების შემდეგ მასპინძლების განცხადებებს დაემატება შესაბამისი აღნიშვნა. ჩვენთვის ცნობილია, რომ საერთო დანიშნულების სივრცეებში სისუფთავისა და სოციალური დისტანციის დაცვა შედარებით რთულია, ამიტომ მასპინძლებს დამატებითი მითითებები მოვუმზადეთ.

  დასუფთავებაში პროფესიონალი მეხმარება. როგორ დავრწმუნდე, რომ ის ყველა წესს დაიცავს?
  გააცანით მას 5‑ეტაპიანი პროცედურა, დასუფთავების სახელმძღვანელო და სხვა სასარგებლო ინფორმაცია რესურსების ცენტრიდან, შემდეგ კი ჰკითხეთ, თანახმაა თუ არა, დასუფთავების სტანდარტები დაიცვას. თქვენ დამლაგებლის სახელით უნდა დაეთანხმოთ დასუფთავების წესების დაცვას და მის ქმედებებზე პასუხისმგებელიც თავად იქნებით.

  მჭირდება თუ არა ჯავშნებს შორის კონკრეტული პერიოდის დაცვა, თუ განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულებას დავეთანხმები?
  გაითვალისწინეთ, რომ დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულების პარალელურად ადგილობრივი კანონებიც უნდა დაიცვათ. აღნიშნული მოიცავს კომპეტენტური სამთავრობო ორგანოს ისეთ დამატებით მითითებებს უსაფრთხოებასა თუ დასუფთავებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა, ვთქვათ, რამდენი ხანი უნდა დაიცადოთ საცხოვრებელში შესვლამდე. მაგალითად, აშშ‑ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების რეკომენდაციაა სტუმრის გასვლიდან მაქსიმალურად დიდხანს მოცდა (მინიმუმ რამდენიმე საათი). თუ ჯავშნებს შორის გარკვეული შუალედის დაცვა გსურთ, მისი განსაზღვრა შეგიძლიათ პარამეტრებიდან. სტუმრობებს შორის დამატებითი დრო არა მხოლოდ მიკრობების ზემოქმედების რისკს შეამცირებს, არამედ საშუალებას მოგცემთ, უფრო საგულდაგულოდ დაასუფთაოთ, სანიტარიული წესით დაამუშაოთ და მოაწესრიგოთ საცხოვრებელი.

  სტუმრებს Airbnb შთაბეჭდილებას ვთავაზობ. მეც მჭირდება თუ არა რაიმე წესების დაცვა?
  დიახ, იმ ქვეყნებსა და რეგიონებში, სადაც Airbnb შთაბეჭდილებებში ფიზიკურად მონაწილეობა კვლავ შესაძლებელია, მასპინძლებს მოვუმზადეთ მითითებები დასუფთავებასთან დაკავშირებით, ასევე, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.

  არსებობს თუ არა დამატებითი მითითებები მასპინძლებისა და სტუმრებისთვის COVID‑19‑ის პირობებში?
  COVID‑19‑თან დაკავშირებით მისაღები უსაფრთხოების ზომების გარდა, მასპინძლობისას ან სტუმრობისას გირჩევთ:

  • ხშირად დაიბანოთ ხელები და მოერიდოთ სახეზე ხელების შეხებას
  • არ იმოგზაუროთ და არ უმასპინძლოთ, თუ ახლახან COVID‑19‑ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ
  • დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მითითებებს მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის, ასევე, შეასრულეთ ადგილობრივ დონეზე მოქმედი მოთხოვნები

  როგორ მივიღო უახლესი ინფორმაცია ადგილობრივი კანონებისა და წესების შესახებ?
  ვითარება მუდმივად იცვლება, ამიტომ ზოგიერთი წესი და რეკომენდაცია (მაგალითად, რამდენი ხნის განმავლობაშია საჭირო მოცდა საცხოვრებლიდან სტუმრის გასვლის შემდეგ) დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად მასპინძლობთ. თქვენს რეგიონში დასუფთავებასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონებისა და წესების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩაინიშნეთ დახმარების ცენტრის ეს სტატია. ამას გარდა, თქვენს რეგიონში სამოგზაურო რეკომენდაციებთან, შეზღუდვებსა და პირბადის ტარებასთან თუ სოციალური დისტანციის დაცვასთან დაკავშირებით უახლესი ინფორმაციის მისაღებად დაიხმარეთ ეს გვერდი.

  იმედი გვაქვს, ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ. გმადლობთ, რომ ამ რთულ პერიოდში სტუმრების უსაფრთხოებასა და კომფორტზე ზრუნავთ.


  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  *არ ეხება მასპინძლებს, რომლებიც საცხოვრებლებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობენ. ვრცლად.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  24 აპრ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს