კონტენტზე გადასვლა
სტუმრების გაწევრიანება
ხშირად დასმული შეკითხვები
გაეცანით პასუხებს ხშირად დასმულ შეკითხვებზე, პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის კი ეწვიეთ დახმარების ცენტრს.
გაწევრიანების პროგრამა კვლავ მოქმედებს?
გაწევრიანების პროგრამა აღარ მოქმედებს და ვერც ახალი მოსაწვევები დაიგზავნება.

თუ პროგრამის შეწყვეტამდე ვაუჩერი მიიღეთ, მისი გამოყენება შეგიძლიათ მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, ნებისმიერი ჯავშნის გასაფორმებლად.

მომწვევის კუთვნილი ბონუსი ძალაში დარჩება მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღამდე. უკვე გაწევრიანებული მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც ვაუჩერები მოქმედების ვადის გავლის თარიღამდე გამოიყენეს, ბონუსს (იმ დროისთვის შემოთავაზებული ოდენობით) მიიღებთ მათი სტუმრობის დასრულების შემდეგ.
მეგობრის გაწევრიანებისთვის სამოგზაურო ბონუსი არ მიმიღია
2020 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ Airbnb აღარ შემოგთავაზებთ სამოგზაურო ბონუსს სხვების გაწევრიანებისთვის.