ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები
შთაბეჭდილებების მასპინძელი

შთაბეჭდილებების შეთავაზება ადაპტირებული პირობების საჭიროების მქონე სტუმრებისთვის

ჩვენი მიზანია, შემოგთავაზოთ მაქსიმალურად ინკლუზიური პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერს შეეძლება Airbnb შთაბეჭდილების მიღება. აქედან გამომდინარე, კარგად გვესმის, რომ შშმ სტუმრებს ზოგჯერ სჭირდებათ თანმხლები პირი. მაგალითად, ყრუ ან სმენადაქვეითებულ სტუმარს, შესაძლოა, თან ახლდეს თარჯიმანი, ეტლით მოსარგებლეს კი — მომვლელი. Airbnb‑ში მათ დამხმარე პირებს ვუწოდებთ.

დამხმარე პირის განსაზღვრება განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, თუმცა Airbnb შთაბეჭდილებების შემთხვევაში ის არის 18 წელზე უფროსი ასაკის პირი, რომელიც რეგულარულად ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის, ფსიქიკური დარღვევისა თუ ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

დამხმარე პირის საქმიანობა შეიძლება მოიცავდეს ადამიანის მოვლას, შინ თუ გარეთ სხვადასხვა სამუშაოს შესრულებაში დახმარებას, ასევე, გადაადგილებასა და სამედიცინო მომსახურების მიღების საკითხების ორგანიზებას. მთავარია, დამხმარე პირს შეეძლოს შშმ ადამიანისთვის აუცილებელი დახმარების გაწევა.

Airbnb შთაბეჭდილების შემთხვევაში, თანმხლები პირები სტუმრებს შეიძლება ეხმარებოდნენ შემდეგში (ჩამონათვალი არასრულია):

 • ადგილზე ტრანსპორტირებაში
 • მასპინძელთან ან სხვა სტუმრებთან კომუნიკაციაში
 • ტუალეტით სარგებლობაში
 • ნივთების შეძენაში
 • სასწავლო დავალებების შესრულებაში
 • საჭმლის ან სასმლის მიღებაში

დამხმარე პირებისთვის აუცილებელი არ არის:

 • იმ ადამიანთან ერთად ცხოვრება, რომელსაც უვლიან
 • გაწეული მომსახურებისთვის ანაზღაურების მიღება
 • ოფიციალური მომზადების გავლა

დასწრების წესები დამხმარე პირებისთვის

Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლებს შეუძლიათ უფასოდ მისცენ მონაწილეობის უფლება პირებს, რომლებიც სტუმრებს პირადად ეხმარებიან.

ამ შემთხვევაში დამხმარე პირს დასწრებისთვის თანხის გადახდა არ დაეკისრება (ის არც დამატებით სტუმრად ჩაითვლება).

სტუმრების დამხმარე პირებად არ ითვლებიან:

 • ჯავშანში მითითებული სტუმრისგან დამოუკიდებლად, აქტიურად ჩართული მონაწილეები (ანუ დამხმარე პირებს არ გადაეცემათ სტუმრებისთვის განკუთვნილი ნივთები, აღჭურვილობა თუ სხვა საშუალებები).
 • მეგობრები ან ოჯახის წევრები, რომელთაც სურთ, თან ახლდნენ სტუმარს
 • ბავშვებზე მზრუნველი პირები, როგორიცაა გადია, Au‑Pair პროგრამის მონაწილე ან ძიძა

მასპინძლებისთვის

ფიზიკური მონაწილეობით შეთავაზებული Airbnb შთაბეჭდილებისთვის ამ პარამეტრის გასააქტიურებლად გადადით შეთავაზებულ შთაბეჭდილებებზე, აირჩიეთ ჩასწორება და გახსენით შემდეგი სექცია: ფასების პარამეტრები > ფასები სტუმრებისთვის.

ამ პარამეტრის გააქტიურების შემთხვევაში სტუმრებს ჯავშნის გაფორმებისას ვთხოვთ, გაცნობონ დამხმარე პირის შესახებ და სხვა დეტალებიც შეგითანხმონ.

დამხმარე პირს დასწრებისთვის თანხის გადახდა არ დაეკისრება (ის არც დამატებით სტუმრად ჩაითვლება), მისი მონაწილეობა კი არ იქნება გათვალისწინებული ფასების გამოთვლისას და არც ჯგუფის სიდიდეში. თუ ტრანსპორტირების, ბილეთების ან სხვა ფაქტორების გამო ჯგუფის მაქსიმალური სიდიდის შეზღუდვა გიწევთ, მსგავსი დეტალები სტუმართან წინასწარ უნდა განიხილოთ.

სტუმრებისთვის

საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ მოიძიოთ ფიზიკური მონაწილეობით შემოთავაზებული Airbnb შთაბეჭდილებები, რომლებზეც დამხმარე პირთა დასწრება უფასოა. ამისთვის მოიძიეთ Airbnb შთაბეჭდილებები მდებარეობისა და თარიღის მიხედვით, აირჩიეთ სხვა ფილტრები და გახსენით ადაპტირებული პირობების არჩევის სექცია, ხელმისაწვდომ ფილტრებს რომ გაეცნოთ.

დამხმარე პირთა უფასოდ დასწრების შესაძლებლობის მქონე ვარიანტის დაჯავშნისას აცნობეთ მასპინძელს დამხმარე პირის შესახებ და სხვა დეტალებიც შეუთანხმეთ. ერთი სტუმრისთვის გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთი დამხმარე პირი. კონკრეტული პირობების გასარკვევად მიმართეთ მასპინძელს.

დაგეხმარათ ეს სტატია?
მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია