შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა Airbnb‑სგან

  ყველა მასპინძელი ვალდებულია, შეასრულოს დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა სტუმრობებს შორის, ასევე, გაითვალისწინოს ადგილობრივი კანონმდებლობა და ოფიციალური მითითებები.

  ეტაპი 1: მომზადება

  სათანადო მომზადება დაგეხმარებათ საცხოვრებლის უფრო ეფექტურად და უსაფრთხოდ დასუფთავებაში როგორც თქვენ, ისე თქვენი გუნდის წევრებს. აუცილებელია:

  • შეძლებისდაგვარად გაანიავოთ სივრცეები დასუფთავების დაწყებამდე და მის პროცესში
  • გამოიყენოთ ადგილობრივი მარეგულირებელი ორგანოების მიერ COVID‑19‑ის საწინააღმდეგოდ დამტკიცებული სადეზინფექციო საშუალებები
  • ყოველთვის გაეცნოთ ამა თუ იმ საწმენდი საშუალების ეტიკეტზე დატანილ მითითებებსა და გაფრთხილებებს
  • დაიბანოთ ან ანტისეპტიკური საშუალებით დაიმუშაოთ ხელები

  ეტაპი 2: დასუფთავება

  დასუფთავება გულისხმობს ზედაპირებიდან (როგორიცაა იატაკი და ავეჯის ზედაპირები) მტვრისა და ჭუჭყის მოშორებას. აუცილებელია:

  • სანიტარიულ დამუშავებამდე გამოგავოთ, მტვერსასრუტით გაწმინდოთ, გაასუფთაოთ მტვრისგან ან/და მორეცხოთ სივრცეები
  • გარეცხოთ ჭურჭელი და სარეცხი მაქსიმალურად მაღალ ტემპერატურაზე
  • საპნით და წყლით გაწმინდოთ მყარი ზედაპირები

  ეტაპი 3: სანიტარიული დამუშავება

  სანიტარიული დამუშავება გულისხმობს ქიმიური საშუალებების გამოყენებით ბაქტერიებით დაბინძურების დონის შემცირებას ისეთი საგნების ზედაპირებზე, როგორიცაა კარის სახელურები და ტელევიზორის დისტანციური მართვის პულტები. აუცილებელია:

  • მიასხუროთ დამტკიცებული სადეზინფექციო საშუალება თითოეულ ოთახში იმ ზედაპირებს, რომლებსაც სტუმრები ყველაზე ხშირად ეხებიან
  • სადეზინფექციო საშუალება იმდენი ხანი დატოვოთ ზედაპირზე, რამდენიც მითითებულია მის ეტიკეტზე
  • აცადოთ ზედაპირს თავისით გაშრობა

  ეტაპი 4: შემოწმება

  დასუფთავების ინდივიდუალურ საკონტროლო სიებზე წვდომისთვის გადადით აქ: ანალიტიკა > დასუფთავება. აუცილებელია:

  • გაეცნოთ რეკომენდაციებს თითოეული ოთახისთვის განკუთვნილ საკონტროლო სიებში, რომ მასპინძლობამდე ყველა სივრცე დასუფთავებული და სანიტარიული წესით დამუშავებული იყოს
  • გააცნოთ ეს სასარგებლო რჩევები მათ, ვინც მასპინძლობასა და დასუფთავებაში გეხმარებათ

  ეტაპი 5: მოწესრიგება

  ჯვარედინი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია, ნივთების თავის ადგილას დაბრუნებამდე დაასრულოთ საცხოვრებლის დასუფთავება და სანიტარიული დამუშავება. აუცილებელია:

  • სტუმრებისთვის განკუთვნილი საწმენდი საშუალებების ნაკრებების, თეთრეულისა თუ სხვა საჭირო ნივთების მარაგის შევსებამდე დაიბანოთ ხელები
  • ფრთხილად გადაყაროთ ან გარეცხეთ საწმენდი და დამცავი საშუალებები
  • სანიტარიული დამუშავების შემდეგ ოთახში არ შეხვიდეთ
  • სტუმრობებს შორის გაწმინდოთ აღჭურვილობა

  აღნიშნული პროცედურა ეფუძნება დასუფთავების სახელმძღვანელოს, რომელიც Airbnb‑მ მედიცინისა და ჰიგიენის სფეროს სპეციალისტებთან კონსულტაციის საფუძველზე მოამზადა.

  დასუფთავების სახელმძღვანელოს ჩამოსატვირთად და დამატებითი რესურსების, მოსამზადებელი მასალებისა თუ დასუფთავების ინდივიდუალური საკონტროლო სიების გასაცნობად ანგარიშიდან გადადით აქ: ანალიტიკა > დასუფთავება.

  დასუფთავების წესების დაცვა ყველა საცხოვრებელში სავალდებულოა

  მასპინძლებმა, რომლებიც არ იქნებიან თანახმა, დაიცვან COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები, განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის ჩათვლით, შესაძლოა, ახალი ჯავშნები ვერ მიიღონ.

  აღნიშნული ზომები ითვალისწინებს ნიღბის ტარებასა და სოციალური დისტანციის დაცვას ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად, ასევე, განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურის შესრულებას. მასპინძლები, რომლებიც რეგულარულად ან უხეშად არღვევენ დასუფთავების სტანდარტებს, მიიღებენ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb‑ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაემუქრებათ.

  სტუმრებისთვის მითითება, რომ განსაკუთრებული დასუფთავების წესებს იცავთ

  როცა თქვენ ან მასპინძელთა გუნდის რომელიმე წევრი დასუფთავების წესების დაცვას დაეთანხმებით, ამის შესახებ სტუმრებს განცხადებაში ვამცნობთ.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები