კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რა უნდა გავითვალისწინო Zoom-ის მეშვეობით შემოთავაზებულ ონლაინ-შთაბეჭდილებაში ჩართვამდე?

  Zoom არის მესამე მხარის ღრუბლოვანი ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია დესკტოპ-კომპიუტერებზე, პლანშეტებსა და მობილურ მოწყობილობებზე.

  მოთხოვნები სისტემისა და ინტერნეტთან კავშირის მიმართ

  ონლაინ-შთაბეჭდილებაში ჩართვამდე გადაამოწმეთ, რომ თქვენი მოწყობილობა აკმაყოფილებს Zoom-ის სისტემურ მოთხოვნებს. ინტერნეტთან კავშირის შესამოწმებლად კი სატესტო შეხვედრის გამართვა შეგიძლიათ.

  დესკტოპ-კომპიუტერების სისტემური მოთხოვნები უფრო ვრცლად განმარტებულია Zoom-ის დამხმარე სტატიაში „სისტემური მოთხოვნები: PC, Mac და Linux“, ხოლო მობილური მოწყობილობების სისტემურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით გაეცანით სტატიას „ სისტემური მოთხოვნები: iOS, iPadOS და Android“. ინტერნეტთან კავშირის შესამოწმებლად ჩაერთეთ სატესტო შეხვედრაში.

  კონფიდენციალურობის დაცვა Zoom-ით სარგებლობისას

  თქვენი კონფიდენციალურობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ქვემოთ ჩამოთვლილია ის ზომები, რომლებიც მივიღეთ თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად ონლაინ-შთაბეჭდილებებში ჩართვისას. აქვე გთავაზობთ ამ საკითხთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რჩევას Zoom-ით სარგებლობისთვის. თუ ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან რომელიმეს გამოყენება ვერ მოხერხდება, დაჯავშნამდე შეგატყობინებთ.

  როგორ ზრუნავს Airbnb თქვენს კონფიდენციალურობაზე Zoom-ით სარგებლობისას:

  • ყოველი Airbnb შთაბეჭდილებისთვის იქმნება შემთხვევითობის პრინციპით არჩეული, პაროლით დაცული იდენტიფიკატორი
  • Zoom-ის მეშვეობით შეუძლებელია Airbnb შთაბეჭდილების ჩაწერა
  • Zoom შეხვედრაში ჩართვისას მონაწილეების ვიდეოსიგნალი გამორთულია
  • Airbnb შთაბეჭდილების მსვლელობისას მონაწილეებს არ შეუძლიათ ეკრანების გაზიარება
  • მონაწილეებს არ შეუძლიათ Zoom-ის მეშვეობით სხვა მონაწილეებთან ერთი-ერთზე საუბარი
  • Zoom-ის მეშვეობით შეუძლებელია ფაილების გადაცემა
  • ნაგულისხმევად ჩართულია „მოსაცდელი ოთახის“ ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მასპინძლებს, ინდივიდუალურად აირჩიონ Zoom შეხვედრის მონაწილეები

  რჩევები კონფიდენციალურობის დასაცავად:

  • ნუ გაუზიარებთ პაროლით დაცული Zoom შეხვედრის ბმულს სხვებს
  • გამოიყენეთ Zoom აპის უახლესი ვერსია
  • კამერით სარგებლობისას ყურადღება მიაქციეთ იმას, თუ რა ან ვინ არის თქვენ გარშემო, რადგან ის მასპინძლისა და დანარჩენი მონაწილეებისთვისაც იქნება ხილული
  • გამორთეთ მიკროფონი, სანამ საუბარს არ დააპირებთ
  • ჯგუფური ჩატის ფუნქციით სარგებლობისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რადგან თქვენი ნაწერის წაკითხვას ყველა მონაწილე შეძლებს
  • თუ მონაწილეებისა და მასპინძლებისთვის სახელისა და გვარის გამხელა არ გსურთ, Zoom-ში შესვლის დროს მიუთითეთ მეტსახელი ან მხოლოდ სახელი (გვარის გარეშე)
  • არ გადაიღოთ სკრინშოტები ან მასპინძლისა თუ სხვა სტუმრების ფოტოები ნებართვის გარეშე

  დახურული სუბტიტრები

  შეზღუდული შესაძლებლობებისა და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებისთვის Zoom-ში გავააქტიურეთ დახურული სუბტიტრების ფუნქცია, რომ გავუმარტივოთ ონლაინ-შთაბეჭდილებებში მონაწილეობა. დახურული სუბტიტრები შეიძლება მოამზადოს მასპინძელმა, თანამასპინძელმა, Zoom-მა ან მომსახურების გარეშე მომწოდებლებმა და ისინი ყველა ენაზე ხელმისაწვდომი არ არის.

  პირდაპირი ტრანსლაცია

  ზოგ შემთხვევაში ონლაინ-შთაბეჭდილების პირდაპირი ტრანსლაცია შეიძლება გადაიცეს ისეთი პლატფორმების მეშვეობით, როგორიცაა Facebook, YouTube ან Kaltura. YouTube-ისა და Facebook-ის მეშვეობით Zoom შეხვედრების პირდაპირი ტრანსლაციის შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ შეიტყოთ Zoom-ის დახმარების ცენტრში. Airbnb შთაბეჭდილების პირდაპირი ტრანსლაციის შემთხვევაში დაჯავშნამდე შეგატყობინებთ.

  შეხვედრის ფორმატი

  ონლაინ-შთაბეჭდილების ჯავშნის დამადასტურებელ ელწერილში მითითებული იქნება Zoom შეხვედრის ბმული. შეხვედრის დაწყებამდე შეხსენებასაც მიიღებთ. გარდა ამისა, ბმული მოცემული იქნება ინფორმაციაში ჯავშნის შესახებ, მოგზაურობების გვერდზე.

  შედით Zoom-ში მინიმუმ 5 წუთით ადრე, რომ არ დააგვიანოთ და შეამოწმოთ, გამართულად მუშაობს თუ არა ყველაფერი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ მასპინძელს შეუძლია არ დაუშვას დაგვიანებული სტუმრები, თანაც მათ თანხა არ დაუბრუნდებათ. დამატებით ინფორმაციისთვის გაეცანით Airbnb შთაბეჭდილებების სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესებს.

  Zoom-თან დაკავშირებული პრობლემები

  შეამოწმეთ, რომ ონლაინ-შთაბეჭდილებისთვის სწორი ბმული გაქვთ. თუ ბმული არ მუშაობს, დახურეთ Zoom და ხელახლა ისარგებლეთ ბმულით. თუ პრობლემა არ მოგვარდება, მისწერეთ მასპინძელს და ჰკითხეთ, მასაც ხომ არ აქვს რაიმე პრობლემა Zoom-თან დაკავშირებით.

  თუ Zoom პაროლის შეყვანას გთხოვთ, მისწერეთ მასპინძელს Airbnb-ს მეშვეობით და სთხოვეთ პაროლი.

  დაბოლოს, თუ მასპინძელი უპრობლემოდ ახერხებს დაკავშირებას, ეწვიეთ Zoom-ის დახმარების ცენტრს.

  კონფიდენციალურობასთან ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები Airbnb შთაბეჭდილების დროს

  Airbnb შთაბეჭდილების მსვლელობისას შეუსაბამო კონტენტის ან კონფიდენციალურობასთან თუ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინეთ მის შესახებ Airbnb გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს. მიუთითეთ შეძლებისდაგვარად მეტი ინფორმაცია, რომ Airbnb-მ სათანადოდ შეისწავლოს საკითხი.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?