ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები
სტუმარი

კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება

განახლების თარიღი: 01.10.2020

11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის ეპიდაფეთქება (COVID-19) გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა. COVID-19-ის სწრაფი გავრცელების შესაჩერებლად მსოფლიო მასშტაბით დაუყოვნებელი ზომები მიიღეს.

ამის საპასუხოდ, ჩვენ შევიმუშავეთ COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება, რომელიც ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხევებში და ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოებასა თუ სიმშვიდეს ემსახურება. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად პერიოდულად შეამოწმეთ ხოლმე ეს გვერდი.

მინიშნება: გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ სტუმრობების გვერდზე შესაბამისი სტუმრობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას). მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

შეჯამება

დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით, მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში და გათვალისწინებულია დებულებით. გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტი ექნებათ, ხოლო მასპინძლებს გაუქმება უსასყიდლოდ შეუძლიათ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს. დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაუქმებისას Airbnb დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც სრულად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად საჭირო იქნება ფაქტების დადასტურება ან/და საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე ჩვეულებრივ გავრცელდება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები (გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID‑19‑ით).

გაუქმების მოთხოვნები დამუშავდება იმ მომენტისთვის მოქმედი საპატიო მიზეზების დებულების შესაბამისად, ხოლო უკვე გაუქმებული ჯავშნები აღარ გადაიხედება.

თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს.

განსხვავებული წესები ვრცელდება კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებში მოგზაურობისთვის გაფორმებულ და Airbnb Luxe/Luxury Retreats ტიპის ჯავშნებზე.

კრიტერიუმების შესაბამისი ჯავშნები

2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშნები

დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაუქმებისას სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდებათ ან მიიღებენ გადახდილი თანხის შესაბამის სამოგზაურო ბონუსს (ხელმისაწვდომობის მიხედვით). მასპინძლები, დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაუქმებას უსასყიდლოდ შეძლებენ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს — Airbnb სრულად დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც მთლიანად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს.

COVID‑19‑თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება ამჟამად არ ვრცელდება Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნებზე, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის შემდეგ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს.

2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნები

საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების ჯავშნებზე, რომლებიც გაფორმდა 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ (გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID‑19‑ით). გარემოებები, რომლებზეც COVID‑19‑თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები არ ვრცელდება, მოიცავს შემდეგს: ტრანსპორტის მუშაობის შეფერხება და რეისების გაუქმება; მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები და შეზღუდვები; ჯანდაცვის უწყებების რჩევები და კარანტინში ყოფნა; მოქმედ კანონმდებლობაში შესული შესწორებები და სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცემული სხვა ბრძანებულებები, როგორიცაა ბრძანება ევაკუაციის, საზღვრების ჩაკეტვის, მოკლევადიანი გაქირავების აკრძალვის ან შენობაში დარჩენის მოთხოვნების შესახებ.

საპატიო მიზეზების დებულების მიზანია, დაიცვას სტუმრები და მასპინძლები ჯავშნის გაფორმების შემდეგ წარმოშობილი გაუთვალისწინებელი გარემოებებისგან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ COVID-19-ის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს, ვინაიდან COVID-19 და მისი შედეგები აღარ ითვლება გაუთვალისწინებელ ან მოულოდნელ გარემოებად. გთხოვთ, ჯავშნის გაფორმებისას, ყურადღებით გაეცნოთ მასპინძლის მიერ დადგენილ გაუქმების წესებს და აირჩიოთ შედარებით მოქნილი ვარიანტი.

მოქმედების პრინციპი

გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ სტუმრობების გვერდზე შესაბამისი სტუმრობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას).მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

კორონავირუსთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაცია და რესურსები

რესურსების ცენტრში ჩვენი გაერთიანების წევრებს მოვუმზადეთ სასარგებლო სტატიები. COVID‑19‑თან დაკავშირებით ჩვენ მიერ მიღებული ზომების შესახებ უახლესი ინფორმაციისთვის გაეცანით განახლებულ წესებსა და რესურსებს მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის.

ამას გარდა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ საპატიო მიზეზების დებულება, რომელშიც განმარტებულია COVID‑19‑ისგან განსხვავებული გარემოებები.

ჩვენი გაერთიანების თითოეულ წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, წინასწარგანწყობების გარეშე და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყროს გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად პერიოდულად შეამოწმეთ ხოლმე ეს გვერდი.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია

კონფიდენციალურობა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ჩანაწერებსა და მსგავს ტექნოლოგიებს, რომელთა მეშვეობითაც გთავაზობთ ინდივიდუალურ კონტენტს, სასარგებლო რეკლამასა და უკეთეს პლატფორმას. ღილაკზე „კარგი“ დაწკაპუნებით ან ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრებიდან შესაბამისი ვარიანტის ჩართვით ეთანხმებით აღნიშნული და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ქუქი-ჩანაწერების გამოყენების დებულების შესაბამისად. არჩევანის შესაცვლელად ან თანხმობის გამოსახმობად განაახლეთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები.