ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია

აშშ‑ში საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის მოკლე მიმოხილვა მასპინძლებისთვის

ეს სტატია ავტომატურად ითარგმნა.

Ამ სტატიაში მოცემული ინფორმაცია ვრცელდება მასპინძლის ანაზღაურებაზე. Ამას გარდა, შეგიძლიათ შეიტყოთ, როგორ მუშაობს გადასახადები და ანაზღაურებები თანამასპინძლის ანაზღაურებებისთვის.

Შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) მოითხოვს Airbnb-ს საგადასახადო ინფორმაციის შეგროვებას, რათა დადგინდეს, ექვემდებარება თუ არა თქვენი შემოსავალი აშშ-ის საგადასახადო ინფორმაციის შეტყობინებას. 

Თუ თქვენ აკმაყოფილებთ ანგარიშგების მოთხოვნებს, ჩვენ ვიყენებთ ამ საგადასახადო ინფორმაციას თქვენი ყოველწლიური აშშ-ის საინფორმაციო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად (ფორმა 1099/ფორმა 1042-S) IRS ან/და თქვენი შტატის შესატანად. 

Გთხოვთ, გამოეხმაუროთ Airbnb-ს ნებისმიერ შეკითხვას გადასახადის გადამხდელის შესახებ თქვენთვის შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდებით. Თუ დავადგენთ, რომ თქვენ არ ექვემდებარებით აშშ-ის ან სახელმწიფო საგადასახადო ინფორმაციის შეტყობინებას, ეს ინფორმაცია არ გადაეგზავნება საგადასახადო ორგანოებს.

Ასევე იხილეთ გადასახადები და ანაზღაურებები.

Ვინ არის საჭირო, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ?

Როგორც მასპინძელს, Airbnb-სთვის უნდა მიაწოდოთ საგადასახადო ინფორმაცია, თუ:

1. აშშ-ის მოქალაქე ან რეზიდენტი, რომელსაც აქვს სახლები ან შთაბეჭდილების განცხადება აშშ-ში ან მის ფარგლებს გარეთ 

მაგალითები:

 • Აშშ-ის მოქალაქე ან საგადასახადო რეზიდენტი საცხოვრებლებით ბოსტონში (მასაჩუსეტსი)
 • Აშშ-ის მოქალაქე ან საგადასახადო რეზიდენტი განცხადებებით პარიზში, საფრანგეთში

2. მასპინძელი, რომელსაც აქვს აშშ-ის მოქმედი საცხოვრებლები ან შთაბეჭდილების განცხადება, ან აშშ ‑ ის ანაზღაურების მიღების მეთოდი თქვენს ანგარიშში 

მაგალითები:

 • Სან-ფრანცისკოში (კალიფორნია) შეთავაზებული საცხოვრებლები არასააშუალო გადასახადის გარეშე
 • Არა-აშშ-ის გადასახადის გადამხდელი საცხოვრებლებით პარიზში, საფრანგეთი და აშშ ‑ ის ანაზღაურების მიღების მეთოდი
 • Არა-აშშ-ის გადასახადის გადამხდელი საცხოვრებლებით პარიზში (საფრანგეთი) და ის უზრუნველყოფს აშშ-ის პირადობის დამადასტურებელ ოფიციალურ დოკუმენტს ან აშშ-ის ტელეფონის ნომერს

3. მასპინძელი, რომელსაც არ აქვს მოქმედი საცხოვრებლები ან შთაბეჭდილებები, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს აშშ-ის მაჩვენებლები

Მაგალითები:

 • Აშშ-ის ტელეფონის ნომერი
 • Მთავრობამ მიიღო იდენტიფიკაცია ფაილში
 • Ანაზღაურების მიღების მეთოდი

Თუ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებთ, მიიღებთ ელფოსტის კავშირგაბმულობასა და ინფორმაციულ შეტყობინებებს საგადასახადო ინფორმაციის მოწოდებისთვის.

Როგორ მივაწოდო ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ?

 • Ანგარიშის პარამეტრების გვერდზე აირჩიეთ გადასახადები
 • Გადადით გადასახადის გადამხდელების სექციაზე და აირჩიეთ ახალი საგადასახადო ინფორმაციის დამატება
 • Აირჩიეთ ქვეყანა და შესაბამისი ფორმა

Გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის შენახვის შემდეგ ის გამოჩნდება თქვენი ანგარიშის სექციაში. 

Შენიშვნა: საგადასახადო ფორმის სრულად დამუშავებას, შესაძლოა, 48 საათი დასჭირდეს, რა დროსაც, შესაძლოა, გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის დამატების მოთხოვნის მიღება.

Რა არის სწორი ფორმა გამოსაყენებლად?

 • Აშშ-ის ყველა მოქალაქე ან აშშ ‑ ის გადასახადის მობინადრე, ან აშშ-ის მიერ ჩამოყალიბებული/რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტები: ფორმა W-9. (W-9 ინსტრუქცია)
  • Აშშ-ის გადასახადის მობინადრეები: მწვანე ბარათის მფლობელები ან ფიზიკური პირები, რომლებიც იმყოფებიან აშშ-ში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (იხილეთ IRS არსებითი ყოფნის ტესტი)
 • Არა-აშშ-ის მობინადრეები, რომლებიც Airbnb ‑ ს მეშვეობით იღებენ ანაზღაურებას აშშ ‑ ის განცხადებებიდან და იღებენ აშშ-ის საგადასახადო დეკლარაციას: ფორმა W-8ECI. Ამ ფორმის შესავსებად გჭირდებათ გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. (W-8ECI ინსტრუქცია)
 • Არა-აშშ-ის მობინადრეების მიღება, Airbnb-ზე აშშ-ის განცხადებებიდან ანაზღაურების მიღება და ნუ წარადგენთ აშშ ‑ ის საგადასახადო დეკლარაციას, გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა W-8BEN/-E. ეს იწვევს 30% -იან აშშ ‑ ს გადასახადს, რომელიც ვრცელდება თქვენი განცხადებებიდან ანაზღაურების მისაღებად. (W-8BEN ინსტრუქცია)
 • Არა-აშშ-ის მობინადრეებმა, რომლებიც Airbnb ‑ ს მეშვეობით აშშ-ის განცხადებებს არ იღებენ, უნდა შეავსონ ფორმა W-8BEN/-E. (W-8BEN ინსტრუქცია)

Შენიშვნა: პუერტო-რიკოს, გუამის, ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულების თანამეგობრობის, აშშ-ის ვირჯინიის კუნძულების ან ამერიკის სამოას მაცხოვრებლები, რომლებიც არ არიან აშშ-ის განცხადებებს, როგორც წესი, ითვლებიან IRS-ის მიერ არარეზიდენტი უცხოელებისთვის, ამიტომ ასეთმა მასპინძლებმა, როგორც წესი, უნდა უზრუნველყონ W-8BEN, თუ მხოლოდ არასამუშაო განცხადებებსა და შთაბეჭდილებებს მასპინძლობს.

Თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომელი საგადასახადო ფორმა მოქმედებს თქვენზე, გირჩევთ, გაიაროთ კონსულტაცია საგადასახადო სპეციალისტთან. Airbnb ვერ მოგაწვდით საგადასახადო რჩევებს.

Სად არის ჩემს მიერ მითითებული ინფორმაცია?

Თუ თქვენ ექვემდებარებით საგადასახადო ინფორმაციის შეტყობინებას, თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია აისახება თქვენი კალენდარული წლის ფორმა 1099-K (ფორმა W-9) ან ფორმა 1042-S (ფორმებისთვის W-8ECI და W-8BEN/-E), რომელიც გაიცემა 2023 წლის იანვარში. Ვრცლად ფორმა 1099-K-ის შესახებ.

Რა თანხებია მოხსენებული?

Განცხადების მფლობელი მიიღებს საგადასახადო დოკუმენტებს ჯავშნის მთლიანი თანხის შესახებ (Airbnb-ს გადასახადების გამოქვითვამდე და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გადასახადებისა და თანამასპინძლის ანაზღაურება).

Მაგალითად, ანგარიშგება განცხადების მფლობელისთვის (თანამასპინძელთან, რომელიც 20% -იან ანაზღაურებას იღებს)

 • $ 100/ღამე x 5 ღამე

500 $

 • Დასუფთავების გადასახადი

90 $

 • Ადგილობრივი გადასახადები/გადასახადები (გამჭოლი და ა.შ.)

10 $

= სულ 1099-K შეატყობინა განცხადების მფლობელს

600 $

 • Airbnb-ს გადასახადები

-$ 18

 • Თანამასპინძლის ანაზღაურება ($ 500 + $ 90 - $ 18) x 20%

-114.40 $

= Net Payout განცხადების მფლობელისთვის

485.60 $

Რა მოხდება, თუ გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციას არ მოგაწვდით?

Თუ გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია არ მოგვაწოდეთ, ანაზღაურებას, შესაძლოა, მოქმედება შეუჩერდეს და კალენდარი დაიბლოკოს. Ეს ხელს გიშლით ახალი ჯავშნების მიღებაში.

Თუ ანაზღაურებებს იღებთ საგადასახადო ინფორმაციის გარეშე, საგადასახადო შეღავათები გამოიქვითება და გადაირიცხება IRS-ზე. Ამ გადასახადების გადარიცხვის შემდეგ Airbnb-მ, შესაძლოა, ვერ დაგიბრუნოთ ეს გადასახადები. Გარდა ამისა, გაითვალისწინეთ, რომ საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრის გარეშე, შესაძლოა, რთული იყოს IRS-ისგან თანხის დაბრუნება დაკავებულ გადასახადებზე.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია