ᲓᲐᲧᲔᲜᲔᲑᲐ

მასპინძლობის დაწყების წესი

Airbnb-ზე განცხადების გამოქვეყნება არასდროს ყოფილა ასეთი მარტივი და მოსახერხებელი. სულ რამდენიმე ნაბიჯი გაშორებთ შემოსავლის მიღების დაწყებამდე და მილიონობით მოგზაურთან დაკავშირებამდე.

Airbnb-ზე განცხადების გამოქვეყნება არასდროს ყოფილა ასეთი მარტივი და მოსახერხებელი. სულ რამდენიმე ნაბიჯი გაშორებთ შემოსავლის მიღების დაწყებამდე და მილიონობით მოგზაურთან დაკავშირებამდე.

აკონტროლეთ მასპინძლობის პროცესი

უმასპინძლეთ, როცა გსურთ

თქვენ არ გიწესდებათ მინიმალური ან სავალდებულო დრო მასპინძლობისთვის, ასე რომ, შეგიძლიათ დაბლოკოთ ის თარიღები, როდესაც არ ხართ თავისუფალი. ასევე, შეგიძლიათ დაამატოთ წესები თავისუფალი თარიღების შესახებ, მათ შორის: • მინ/მაქს სტუმრობის ღამეების რაოდენობა • რამდენი ხნით ადრე შეუძლიათ სტუმრებს დაჯავშნა • დაჯავშნამდე წინასწარი შეტყობინების საჭიროება

დააყენეთ სასურველი ფასები

ერთ ღამეზე ფასს თავად აწესებთ, თუმცა ფასწარმოქმნის ხელსაწყოები გადაწყვეტილების მიღებაში დაგეხმარებათ. ასევე, მარტივად შეგიძლიათ ინდივიდუალური დეტალების დამატება, როგორებიცაა: • დასუფთავების გადასახადი • ფასდაკლებები ერთ კვირაზე • სპეციალური ფასები წლის კონკრეტული პერიოდებისთვის

კალენდრების სწრაფი კოორდინაცია

შეგიძლიათ Airbnb კალენდარი თქვენს სხვა კალენდრებს დაუკავშიროთ და თავიდან აიცილოთ ჯავშნები მაშინ, როდესაც არ გცალიათ ან უკვე სხვა ჯავშანი გაქვთ მიღებული. ეს საშუალებას გაძლევთ, ავტომატურად განაახლოთ ყველა კალენდარი.

განსაზღვრეთ საკუთარი წესები

სტუმრებისთვის მოლოდინების შესაქმნელად შეგიძლიათ დაამატოთ სახლის წესები, რომლებსაც ისინი დაჯავშნამდე უნდა დაეთანხმონ. თუ სტუმარი დაჯავშნის შემდეგ დაარღვევს წესს, შეგიძლიათ ჯარიმის გარეშე გააუქმოთ.

დაწყება გაცილებით მარტივი იყო, ვიდრე ველოდი.
დაწყება გაცილებით მარტივი იყო, ვიდრე ველოდი.

ჯეი-ბი და რამონა მასპინძლობენ ბოსტონში პენსიაზე გასვლამდე დამატებითი შემოსავლის მისაღებად.

ჯეი-ბი და რამონა მასპინძლობენ ბოსტონში პენსიაზე გასვლამდე დამატებითი შემოსავლის მისაღებად.

ვრცლად მასპინძლის შესახებ
დაწყება გაცილებით მარტივი იყო, ვიდრე ველოდი.
დაწყება გაცილებით მარტივი იყო, ვიდრე ველოდი.

ჯეი-ბი და რამონა მასპინძლობენ ბოსტონში პენსიაზე გასვლამდე დამატებითი შემოსავლის მისაღებად.

ჯეი-ბი და რამონა მასპინძლობენ ბოსტონში პენსიაზე გასვლამდე დამატებითი შემოსავლის მისაღებად.

ვრცლად მასპინძლის შესახებ

აჩვენეთ რეკლამა მილიონებს

სახელმძღვანელო მითითებები დამწყებთათვის

განცხადების შექმნის დროს ჩვენ დაგისვამთ შეკითხვებს, რომლებიც სტუმრებს აინტერესებთ ხოლმე დაჯავშნისას. თქვენ უნდა აღწეროთ სახლი და დაწვრილებით მოყვეთ მისი განსაკუთრებული მახასიათებლებისა და საინტერესო დეტალების შესახებ, მათ შორის, ელოდონ თუ არა სტუმრები რაიმე უცნაურს.

რჩევები პროცესში

თუ ვერ ახერხებთ ჯავშნების მიღებას, ჩვენ მოგაწვდით რჩევებს ფასების, პარამეტრებისა და სხვა განახლებების შესახებ, რომლებიც დაგეხმარებათ ჯავშნების უფრო სწრაფად მიღებაში. ჩვენი გაერთიანების ცენტრის გამოცდილი მასპინძლებიც შემოგეშველებიან.

მილიონობით სტუმარი მთელი მსოფლიოდან

განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ მოგზაურები მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეძლებენ თქვენი სახლის ძიების შედეგებში პოვნას. Airbnb-ს ყოველ ღამე 2 მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს და ჩვენ გვაქვს ხელსაწყოები, რომლებიც დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ჯავშნების მიღებაში.

მიიღეთ მასპინძლობაში დახმარება

რესურსები ყველა შემთხვევისთვის

როგორც მასპინძელს, ყოველთვის შეგიძლიათ გქონდეთ Airbnb გაერთიანების იმედი. სასარგებლო რჩევებისა და შემოთავაზებებისთვის ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ დახმარების ცენტრს, 375 000 მასპინძელს ჩვენი გაერთიანების ცენტრში და მასპინძლობის სხვადასხვა სახელმძღვანელო რესურსებს.

რესურსები ყველა შემთხვევისთვის

როგორც მასპინძელს, ყოველთვის შეგიძლიათ გქონდეთ Airbnb გაერთიანების იმედი. სასარგებლო რჩევებისა და შემოთავაზებებისთვის ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ დახმარების ცენტრს, 375 000 მასპინძელს ჩვენი გაერთიანების ცენტრში და მასპინძლობის სხვადასხვა სახელმძღვანელო რესურსებს.

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში

ჩვენი გლობალური გუნდი სადღეღამისოდ ხელმისაწვდომია თქვენ დასახმარებლად ტელეფონით, ელფოსტით და ონლაინ-ჩატის საშუალებით. გუნდი დაგეხმარებათ, თუ ვერ ახერხებთ განცხადების შექმნას, გაქვთ პრობლემები სტუმრებთან ან ნებისმიერი სხვა საკითხის მოგვარებაში.

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში

ჩვენი გლობალური გუნდი სადღეღამისოდ ხელმისაწვდომია თქვენ დასახმარებლად ტელეფონით, ელფოსტით და ონლაინ-ჩატის საშუალებით. გუნდი დაგეხმარებათ, თუ ვერ ახერხებთ განცხადების შექმნას, გაქვთ პრობლემები სტუმრებთან ან ნებისმიერი სხვა საკითხის მოგვარებაში.

Airbnb-ზე 2 მილიონზე მეტი მასპინძელია და თითოეული მათგანი სხვადასხვაგვარად მასპინძლობს.

Airbnb-ზე 2 მილიონზე მეტი მასპინძელია და თითოეული მათგანი სხვადასხვაგვარად მასპინძლობს.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რა ღირს განცხადების გამოქვეყნება?

Airbnb-ზე რეგისტრაცია და განცხადების გამოქვეყნება სრულიად უფასოა. ჯავშნის მიღებისთანავე მისი ღირებულებიდან ჩამოგაჭრით Airbnb-ს მომსახურების გადასახადს მასპინძლებისთვის, რომელიც, როგორც წესი, შეადგენს 3%-ს და გვეხმარება პლატფორმის მუშაობის უზრუნველყოფაში.

როგორ ავირჩიო ფასი განცხადებისთვის?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
როგორ დამეხმარება Airbnb ფასების დაწესებაში?

Airbnb-ს გონივრული ფასწარმოქმნის ხელსაწყოს მეშვეობით ფასები შეგიძლიათ დააწესოთ იმგვარად, რომ ისინი ავტომატურად აიწევს ან დაიწევს მსგავს საცხოვრებლებზე მოთხოვნის ცვლილების მიხედვით.

ფასებს ყოველთვის თავად აკონტროლებთ — გონივრული ფასწარმოქმნა იყენებს თქვენ მიერ განსაზღვრულ პარამეტრებს. ცალკეული ღამეების ფასების კორექტირება კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ.

გონივრული ფასწარმოქმნა ითვალისწინებს თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებლის ტიპს, მდებარეობას, სეზონს, მოთხოვნასა და სხვა ფაქტორებს (მაგალითად, იმართება თუ არა რაიმე ღონისძიება ახლომახლო).

რა მოეთხოვებათ სტუმრებს დაჯავშნამდე?

Airbnb-ს მეშვეობით მოგზაურობის ყველა მსურველს გარკვეული ინფორმაციის მოწოდებას ვთხოვთ. დაჯავშნის მოთხოვნისთვის სტუმრებმა აღნიშნული ინფორმაცია სრულად უნდა მიუთითონ. ეს ინფორმაცია საჭიროა, რომ იცოდეთ, ვის ელოდოთ და როგორ დაუკავშირდეთ სტუმარს.

Airbnb სტუმრებს სთხოვს შემდეგს: • სახელი და გვარი • ელფოსტის მისამართი • ტელეფონის დადასტურებული ნომერი • გაცნობითი შეტყობინება • თქვენი სახლის წესებზე თანხმობა • ინფორმაცია გადახდის შესახებ

სტუმრებს ვთხოვთ, თუმცა არ ვავალდებულებთ, ჰქონდეთ პროფილის სურათი. ამას გარდა, დაჯავშნის უფლება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ სტუმრებს მისცეთ, რომლებმაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოგვაწოდეს.

როგორ მოვიქცე, თუ ვინმეს მასპინძლობა დისკომფორტს მიქმნის?

თუ სტუმარი არღვევს სახლის წესებს ან მისი ქმედებების გამო თავს არაუსაფრთხოდ გრძნობთ, შეგიძლიათ უარყოთ მისი დაჯავშნის მოთხოვნა ან გაუუქმოთ ჯავშანი. ჯავშანზე დათანხმებამდე ჩვენ გთავაზობთ შემოწმების სხვადასხვა ხერხს, რომ ჯავშნები მხოლოდ იმ სტუმრებისგან მიიღოთ, რომლებიც თქვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. ეს ნიშნავს, რომ დაჯავშნის მოთხოვნის უარყოფა არ იმოქმედებს უარყოფითად თქვენი განცხადების პოზიციაზე ძიების შედეგებში. ჯავშანზე დათანხმების შემდეგ თუ ჯავშანს უკვე დათანხმდით, შეგიძლიათ გააუქმოთ. თუ სტუმარს სახლის წესები არ დაურღვევია, შესაძლოა, გაუქმების ჯარიმა დაგეკისროთ.

დაცვის რა საშუალებებია გათვალისწინებული მატერიალური ზიანის შემთხვევაში?

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იანი გარანტია განკუთვნილია იმ იშვიათი შემთხვევებისთვის, როცა გირაო საკუთრების დაცულობისთვის არ არის შეტანილი ან მასპინძლისთვის მიყენებულ ზიანზე ნაკლებია.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია არ ფარავს ნაღდ ფულსა თუ ფასიან ქაღალდებს, საკოლექციო ნივთებს, ხელოვნების იშვიათ ნიმუშებს, საიუველირო ნაკეთობებს, შინაურ ცხოველებსა და პირად პასუხისმგებლობას. მასპინძლებს ვურჩევთ, გაქირავებისას შეინახონ, ან საცხოვრებელში არ დატოვონ, ფასეული ნივთები. აღნიშნული პროგრამა არც დაკარგვისა თუ ბუნებრივი ცვეთის შემთხვევებზე ვრცელდება.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიის შესახებ ვრცლად შეგიძლიათ შეიტყოთ შემდეგ მისამართზე: http://airbnb.com/guarantee

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?