შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  სტუმრის ცნობარის შედგენა საცხოვრებლის შესახებ ინფორმაციით

  წინასწარ შეატყობინეთ სტუმრებს მნიშვნელოვანი დეტალები და დაზოგეთ დრო.
  ავტორი: Airbnb (18 ნოე, 2020)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 17 ნოე, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დაიწყეთ Wi-Fi ქსელის პაროლით

  მიუთითეთ ინფორმაცია პარკინგის შესახებ

  წარმოაჩინეთ ოჯახებისა და შინაური ცხოველებისთვის შესაფერისი პირობები

  მიუთითეთ ყველაფრის მდებარეობა და გამოყენების წესი

  ბოლოში დაურთეთ დეტალური ინსტრუქცია საყოფაცხოვრებო და ელექტრონული ტექნიკისთვის

  წერეთ მოკლედ და მეგობრული ტონით

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  18 ნოე, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს