შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ზედმეტი ნივთების მოშორება სტუმრების კომფორტისთვის

  მოწესრიგებული საცხოვრებელი არა მხოლოდ კომფორტული, არამედ ადვილად დასალაგებელიცაა.
  ავტორი: Airbnb (10 თებ, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 მარ, 2023

  საცხოვრებლის შეუდარებელ სისუფთავეზე ზრუნვა

  სტუმრების ნივთებისთვის ადგილის დატოვება

  საყოფაცხოვრებო ნივთების ორგანიზება

  ყურადღების გამახვილება სამზარეულოსა და სააბაზანოებზე

  ნარჩენების გადაყრა

  ბალანსის პოვნა

  Airbnb
  10 თებ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს