კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Showcase accessibility features

  Let guests with accessibility needs know your home may be a great fit for them.
  ავტორი: Airbnb (20 Nov, 2019)
  4-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 20 Nov, 2019

  Highlights

  • Airbnb data shows that travelers frequently search for accessibility features

  • Assess your accessibility features, like a step-free entryway or roll-in shower

  • Adding these features can help your listing stand out

  • Photos of these features are required and help guests decide if your space is a good fit

  For people with disabilities, accessible spaces make travel possible. Airbnb internal research shows that travelers frequently search for places to stay that include accessibility-friendly features, like a step-free entryway or shower. Adding these features to your listing—and showcasing them in photos—can help guests with accessibility needs feel confident when they book. It can also make for smoother communication and better guest experiences.

  Showcase your accessibility features in 3 steps

  Reaching potential guests with accessibility needs doesn’t necessarily mean that you have to renovate your home. It can be as simple as updating your photography and, as always, setting clear expectations.

  1. Assess your home
  Do a walkthrough: Imagine your guest arriving for the first time, and notice what you encounter as you try to get inside and around each room. Are there stairs or steps, a wide entrance, extra space around the bed, and other features?

  2. Add accessibility features to your listing
  Accessibility features can include a well-lit path to your entrance, lack of stairs, or a wide hallway. Adding these to your listing with photos helps guests with accessibility needs decide if your home is a good fit for them.

  3. Add photos of your accessibility features
  Airbnb requires hosts to show photos of all accessibility features. Along with captions, they help ensure your listing’s accuracy, set guest expectations, and save you time answering questions. 

  5 tips for photographing your accessible home

  Not sure how to best capture your accessibility-friendly features? Here are some tips:

  1. Think of your photos as a tour
  Guests who use wheelchairs, walkers, canes, or other mobility devices need to be able to visualize themselves in that space and figure out if they can easily navigate from the car to the front door, and throughout the home.

  • Where to start: Begin your shoot on the sidewalk or driveway, and make your way to the front door.
  • Outside: Highlight parking, pathways, and the entrance, including steps, stairs, ramps, elevators, and other features you might have.
  • Inside: Capture all rooms and hallways leading to the different parts of the space.

  2. Open all doors
  Whether it’s the entrance to a bedroom, bathroom, or the front of the house, opening doors helps guests understand how spaces are connected. Plus, it feels more inviting.

  • Photograph doorways straight on. This helps guests understand how wide it is and whether there’s a step.
  • Be careful with angled shots. If you must shoot from an angle, don’t distort the image to make the doorway look wider, and make sure you still capture the floorline and show any physical obstructions such as furniture.

  3. Get low
  For listings with accessibility features, it’s all about highlighting step-free floors, not high ceilings.

  • Tilt the camera slightly downwards. That way you can capture the entire floorline.
  • Point out any physical blockers. Things like steps are important to highlight, so guests can decide if they can move through your home.
  • Include the bottom of door frames, showers, and hallways. Again, this helps guests see how easily they can get in and out of spaces.

  4. Show as much as possible
  Photograph entire rooms and what’s inside them—this allows guests to decide for themselves if they can easily navigate their way in and around the room.

  • Stand in the doorway. When photographing a living room or bedroom, stand in the doorway and hold the camera just below eye level to capture as much of the room as possible, as well as any furniture inside.
  • Show the bathroom floor. When photographing bathrooms, make sure to capture the floor, especially the areas below the door frame and shower.

  5. Shoot all accessible features
  For hosts who have invested in accessible features such as grab rails and hoists, here’s how to showcase them:

  Accessible bedrooms may include ceiling hoists, mobile hoists, and electric profiling beds. Shoot these items from afar and close up to show their location and any details.

  Accessible bathrooms may include these features:

  • Grab rails: Photograph wide and detail shots to show how far or close grab rails are to bathroom fixtures. Also, the mounting matters—make sure your listing indicates whether rails are stick-on or screw-in.
  • Roll-in shower: Tilt the camera down slightly to show the floorline.
  • Shower and bath chairs: Position the chair at an angle to show many sides of the chair.

  Now that you know how to showcase accessibility in your listing, consider other ways to support guests with accessibility needs. With clear communication and a few updates to your space and listing, you can make a world of difference for so many guests. Jake, a guest with limited mobility, sums it up nicely: “Having accurate information up front allows a disabled person to really be an explorer.”

  Highlights

  • Airbnb data shows that travelers frequently search for accessibility features

  • Assess your accessibility features, like a step-free entryway or roll-in shower

  • Adding these features can help your listing stand out

  • Photos of these features are required and help guests decide if your space is a good fit

  Airbnb
  20 Nov, 2019
  სასარგებლო იყო?