შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  თანამასპინძელთა ახალი ნებართვები და მარტივი ანაზღაურება

  განუსაზღვრეთ წვდომა და გაუყავით ანაზღაურება თანამასპინძლებს Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (3 მაი, 2023)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 3 მაი, 2023

  თანამასპინძლების ახალი ჩანართის პოვნა

  მოიწვიეთ თანამასპინძელი პერსონალური მოსაწვევის მეშვეობით და განსაზღვრეთ მისი ნებართვები „თანამასპინძლების“ ახალი ჩანართიდან.

  თანამასპინძელთა ნებართვების განსაზღვრა

  თანამასპინძლებისთვის ანაზღაურების გაყოფა Airbnb‑ს მეშვეობით

  Airbnb
  3 მაი, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს