შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  განახლებები კალენდრის მობილურით მართვას გაგიმარტივებთ

  აირჩიეთ რამდენიმე თარიღი თითის ერთი გასმით ან ერთიანად გაეცანით მთელი წლის კალენდარს.
  ავტორი: Airbnb (25 მაი, 2023)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 მაი, 2023

  მასპინძლებისთვის განკუთვნილი კალენდარი Airbnb‑ს აპის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კომპონენტია. თქვენგან შევიტყვეთ, რომ მარტივი ამოცანების შესრულებას დიდი დრო მიჰქონდა — მაგალითად, რამდენიმე კვირის ასარჩევად საჭირო იყო თითოეულ თარიღზე ცალ‑ცალკე შეხება.

  მობილურ მოწყობილობებზე კალენდრის მართვის გასამარტივებლად თქვენთვის ორი სიახლე გვაქვს.

  • თარიღების არჩევა თითის გასმით: თარიღების დიაპაზონის ასარჩევად, უბრალოდ, შეყოვნდით პირველ თარიღზე, შემდეგ კი გაუსვით თითი შესაბამის თარიღებს შვეულად ან თარაზულად. მაგალითად, თუ მომდევნო კვირა კვლავ ხელმისაწვდომია დასაჯავშნად, შესაბამის თარიღებზე დაწესებული ფასების შეცვლას კალენდრის დახურვის ან სხვა ეკრანზე გადასვლის გარეშე შეძლებთ.

  • მთელი წლის ხედი: ივნისიდან საშუალება გექნებათ, ერთ ეკრანზე განსაზღვროთ როგორც მთელი წლის ხელმისაწვდომობა, ისე თითოეული თვის ფასი. 12‑ვე თვე ერთდროულად რომ ასახოთ, კალენდრის ზედა ნაწილში მოცემული ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ „წელი“. მიმდინარე, მომავალი და მომლოდინე ჯავშნების თარიღები გამოყოფილი იქნება იმავე ფერებით, რომლებიც მოცემულია ხოლმე თვის ხედში. ერთი ღამის ფასი მთელი თვისთვის რომ შეცვალოთ, შეეხეთ შესაბამის თვეს.

  ფასების დაწესების ყველა ხელსაწყომ მეტი მოხერხებულობისთვის კალენდარში გადაინაცვლა. მათ გამოსაყენებლად, უბრალოდ, შეეხეთ პარამეტრების ხატულას, რომელიც ეკრანის ზედა მარჯვენა ნაწილში იქნება მოცემული. ამას გარდა, თქვენ მიერ დაწესებული ფასის ქვემოთ მოცემული იქნება ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც, საჭიროებისამებრ, შეიტყობთ, საშუალოდ რა ფასებია დაწესებული ახლომახლო დაჯავშნილ საცხოვრებლებზე, ან რა თანხის გადახდა მოუწევს სტუმარს და თქვენ რამდენი გერგებათ.

  ახალი ფუნქციები შემოთავაზებულია Airbnb‑ს 2023 წლის ზაფხულის განახლების ფარგლებში, რომელიც მასპინძელთათვის 25 სიახლეს მოიცავს. მოითხოვეთ ადრეული წვდომა, რომ დღესვე დაიწყოთ ახალი ხელსაწყოებით სარგებლობა.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  Airbnb
  25 მაი, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს