კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Coronavirus travel advisories & other local information
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Coronavirus travel advisories & other local information

  Here’s a list of helpful resources for hosts and guests around the world.
  ავტორი: Airbnb (10 Mar, 2020)
  1-წუთიანი საკითხავი

  Updated March 14, 2020

  On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) upgraded the coronavirus (COVID-19) from a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) to a pandemic.

  Given the health and safety risks, we’re recommending hosts and guests review the travel guidance and health advisories issued by relevant governmental and health authorities.

  We’re providing a list of resources for your convenience:

  As the situation evolves, we’ll be updating this Help Center page with the latest details on coverage of our extenuating circumstances policy.

  We’ll also continue to answer frequently asked questions for Airbnb hosts and for travelers.

  Airbnb
  10 Mar, 2020
  სასარგებლო იყო?