შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საცხოვრებლიდან გასვლის მარტივი და მკაფიო პროცედურა

  Airbnb ავტომატურად დაუგზავნის სტუმრებს საცხოვრებლიდან გასვლის თქვენ მიერ მომზადებულ ინსტრუქციას.
  ავტორი: Airbnb (8 ნოე, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 ნოე, 2023

  საცხოვრებლიდან გასვლის მკაფიო ინსტრუქცია

  საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქციის შექმნისას შეგიძლიათ აირჩიოთ სტანდარტული ამოცანები მზა სიიდან.

  ავტომატური შეხსენება საცხოვრებლიდან გასვლის შესახებ

  სტუმრები ავტომატურად მიიღებენ შეხსენებას, რომელშიც მითითებული იქნება საცხოვრებლიდან გასვლის დრო და შესაბამისი მითითებები.

  ბარათები ინფორმაციით საცხოვრებლიდან გასვლის შესახებ

  გამოხმაურება საცხოვრებლიდან გასვლასთან დაკავშირებით

  Airbnb
  8 ნოე, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს