კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  გამოხმაურების დრო ახლა ჩვეულებრივზე ხანგრძლივია
  კორონავირუსის (COVID-19) გამო ამჟამად ძალიან ბევრ მოთხოვნას ვიღებთ, ჩვენი შტატი კი შემცირებულია. პირველ რიგში ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც გადაუდებელი დახმარება სჭირდება. თუ ჯავშანი არ ითვალისწინებს 72 საათის განმავლობაში დაბინავებას, დაგვიკავშირდით, როცა შესვლამდე ნაკლები დრო დარჩება. ჯავშნების გაუქმება/შეცვლა შესაძლებელია როგორც მოგზაურობების გვერდიდან, ისე მასპინძლების მართვის პანელიდან.

  მოგესალმებათ Airbnb დახმარების ცენტრი

  შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

  მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  რეგისტრაცია

  პოპულარული სტატიები

  Airbnb-ს საფუძვლები