შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  როგორ შევცვალო ელფოსტის მისამართი, რომელსაც ვიყენებ Airbnb-ისთვის?

  To change the email address you use for your Airbnb account:

  1. Go to Profile
  2. In the Account section, click or tap Personal info
  3. Scroll to Email Address and click or tap Edit
  4. Change your info, scroll to the bottom of page, and click or tap Save

  Your email address can only be associated with one Airbnb account at a time. If you get a notification that your email address is already in use but you can't remember your password for that account, you can reset your password.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები