შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  რა არის Airbnb მასპინძელთა კლუბები?

  გაწევრიანდით ადგილობრივ კლუბში და მიიღეთ რჩევები სხვა ადგილობრივი მასპინძლებისგან.
  ავტორი: Airbnb (8 მარ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 მარ, 2023

  Airbnb‑ს მონაცემების მიხედვით, სპეციალურ კლუბებში გაწევრიანებული მასპინძლები სხვებთან შედარებით მეტ წარმატებას აღწევენ თავიანთ ასპარეზზე — მაგალითად, ახალბედები 86%‑იანი ალბათობით მასპინძლობენ პირველ სამ სტუმარს, მთლიანობაში კი კლუბების წევრებს უფრო მაღალი შემოსავალი თუ ქულები აქვთ და უკეთესი მოცემულობა სუპერმასპინძლის სტატუსის მოსაპოვებლად.

  „მომწონს ისეთი ადგილობრივი მასპინძლების გარემოცვაში ყოფნა, რომლებთანაც რესურსებისა და იდეების მიმოცვლა შემიძლია. ამასთან, კლუბში ადვილად ვიღებთ ინფორმაციას, როცა ჩვენს ქვეყანაში მასპინძლობის კუთხით მოქმედი წესები იცვლება“, — აღნიშნავს ერთ‑ერთი მასპინძელი.

  რა არის მასპინძელთა კლუბი?

  Airbnb მასპინძელთა კლუბები აერთიანებს ადგილობრივ მასპინძლებს, რომელთაც საშუალება აქვთ, ეკონტაქტონ ერთმანეთს პირადად ან ონლაინ, გააზიარონ ან მიიღონ რჩევები, ერთად იზეიმონ სხვადასხვა მიღწევა და განიხილონ მასპინძლობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საგულისხმო საკითხი.

  კლუბებს უძღვებიან მოხალისეები, რომელთაც გაერთიანების ლიდერები ეწოდებათ. ისინი იწყებენ დისკუსიებს, ასევე, ორგანიზებას უწევენ შეხვედრებსა და სხვადასხვა მოხალისეობრივ ინიციატივას. ამას გარდა, ლიდერები თანამშრომლობენ Airbnb‑სთან იმისთვის, რომ უახლესი ინფორმაცია და სხვადასხვა საგანმანათლებლო მასალა კლუბის დანარჩენ წევრებს გაუზიარონ.

  ყველა კლუბი კერძო Facebook‑ჯგუფის ფარგლებში ფუნქციონირებს, ამიტომ მათში გასაწევრიანებლად შესაბამისი ანგარიში დაგჭირდებათ. კლუბების მიერ იმართება შეხვედრებიც, რომლებში მონაწილეობაც ყველა მსურველ მასპინძელს შეუძლია. ზოგიერთი შეხვედრა ფიზიკური მონაწილეობით იგეგმება, ზოგი კი — ვირტუალურად.

  რაც მთავარია, მასპინძელთა კლუბები არის საუკეთესო ადგილი მხარდაჭერის მისაღებად — მაგალითად, როცა რჩევა გჭირდებათ, ან, უბრალოდ, სხვა მასპინძლებთან გასაუბრება გსურთ.

  როგორ გავწევრიანდე მასპინძელთა კლუბში?

  ერთადერთი, რაც მასპინძელთა კლუბში გასაწევრიანებლად გჭირდებათ, არის მასპინძლის ანგარიში Airbnb‑ზე და ანგარიში Facebook‑ზე. მსოფლიო მასშტაბით 90 ქვეყნის 600‑ზე მეტი კლუბი ფუნქციონირებს, ამიტომ, დიდი ალბათობით, ის თქვენთან ახლოსაც იქნება ჩამოყალიბებული. თუ ახლომახლო ვერაფერს იპოვით, მასპინძელთა კლუბის შექმნა თავადაც შეგიძლიათ.

  კლუბის პოვნის შემთხვევაში, მასში გაწევრიანება მარტივია:

  1. გადადით რუკაზე მოცემულ Facebook‑ჯგუფზე ბმულის მეშვეობით და მოითხოვეთ მასში გაწევრიანება.

  2. უპასუხეთ წევრობის მსურველთათვის განკუთვნილ შემთხვევებს, რის მეშვეობითაც დადასტურდება, რომ ნამდვილად მასპინძელი ხართ.

  3. როგორც კი თქვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, კლუბში გაწევრიანდებით.

  რა უპირატესობები აქვს მასპინძელთა კლუბის წევრობას?

  კლუბში გაწევრიანების ერთ‑ერთი ყველაზე საგულისხმო უპირატესობა, სავარაუდოდ, ინფორმაციის სწრაფად მიღების შესაძლებლობაა. მაგალითად, შეგიძლიათ იკითხოთ აზრი თქვენს განცხადებაზე, ან დაუსვათ სხვა მასპინძლებს შეკითხვები მასპინძლობის სხვადასხვა ასპექტის (ადგილობრივი რეგულაციების, დასუფთავების მომსახურების და ა.შ.) შესახებ.

  ამას გარდა, ადგილობრივი მასპინძლების პირადად გაცნობის, მათთან დამეგობრებისა და პროფესიული კავშირების გაბმის საშუალება გექნებათ სხვადასხვა შეხვედრაზე, ეს კი აუცილებლად დაგეხმარებათ, თუ მომავალში პრობლემა შეგექმნებათ ან დახმარება დაგჭირდებათ.

  რა ხდება მასპინძელთა კლუბებში?

  კლუბები პოპულარიზაციას უწევენ ადგილობრივ საწარმოებს, ზრუნავენ ეკოლოგიურ მდგრადობაზე, მონაწილეობენ მოკლევადიანი გაქირავების წესების დადგენაში და ერთად ასრულებენ მოხალისეობრივ ინიციატივებს. კლუბის შეხვედრები, ხშირ შემთხვევაში, სრულდება მნიშვნელოვანი ახალი კავშირებით ან ადგილობრივებისთვის საკეთილდღეო საქმით. აი, ორი მაგალითი:

  • მასპინძელთა კლუბმა ჟირონაში (ესპანეთი) მოიწვია ინტერიერის ცნობილი დიზაინერი, რომელმაც უპასუხა კლუბის წევრების შეკითხვებს საცხოვრებლებში კოსმეტიკური ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.

  • გაერთიანების ლიდერებმა პანამაში ორგანიზება გაუწიეს შეხვედრას, რომლის დროსაც მათ პლაჟი დაასუფთავეს.

  Facebook‑ჯგუფებში გამოქვეყნებული პოსტები, ხშირ შემთხვევაში, ერთმანეთის მხარდაჭერის შესანიშნავი საშუალებაა. გთავაზობთ რამდენიმე მაგალითს კატსკილისა და ჰადსონ‑ველის (ნიუ‑იორკი, აშშ) მასპინძელთა კლუბიდან:

  • გაერთიანების ლიდერი კითხულობს, როგორ მიდის საქმე მასპინძლობის კუთხით და სთავაზობს ყველას, ერთად იმსჯელონ იმაზე, თუ რისი გაუმჯობესებაა შესაძლებელი.

  • მასპინძელი კითხულობს, როგორ აიცილოს თავიდან ორმაგი ჯავშნები.

  • მასპინძელი კითხულობს, ვის ურჩევენ საუნის მოსაწყობად და თოვლის გასასუფთავებლად.

  • მასპინძელი კითხულობს, ხომ ვერ შეძლებს ვინმე 10 ადამიანის დაბინავებას ერთი კვირით.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  Airbnb
  8 მარ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს