შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მასპინძელთა ადგილობრივი კლუბების შესახებ

  შეიტყვეთ, როგორ ითანამშრომლოთ მასპინძლებთან თქვენს რეგიონში და გაუზიაროთ მათ გამოცდილება.
  ავტორი: Airbnb (23 ნოე, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 28 აპრ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Making an impact

  I left a well-paying corporate job to create a business around vacation rentals, so it feels great to be able to help others also pursue their dreams.
  Jeff, Host Club Leader,
  Philadelphia

  Elevating Leaders within the community

  Help launch a Host Club in your area

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  23 ნოე, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს