შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  მასპინძელთა ურთიერთდახმარების ძალა

  დასვით შეკითხვები, მიიღეთ პასუხები და გაერთიანდით საერთო იდეის გარშემო.
  ავტორი: Airbnb (3 მაი, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 3 მაი, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძელთა კლუბებში საშუალება გაქვთ, ისაუბროთ და ითანამშრომლოთ ადგილობრივ მასპინძლებთან როგორც ფიზიკურად, ისე ვირტუალურად

  • ჩვენს გაერთიანების ცენტრში შეგიძლიათ ეკონტაქტოთ როგორც Airbnb‑ს წარმომადგენლებს, ისე სხვა მასპინძლებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან

  მასპინძელთა ურთიერთდახმარების ძალა
  ისწავლეთ სხვა მასპინძლებისგან
  მასპინძელთა ურთიერთდახმარების ძალა

  2007 წლიდან Airbnb‑ზე საცხოვრებელი 4 მილიონზე მეტმა მასპინძელმა განათავსა. მრავალმა მათგანმა შეიძინა ახალი ნაცნობები და მიიღო მხარდაჭერა როგორც მასპინძელთა ადგილობრივი კლუბების, ისე Airbnb‑ს გაერთიანების ცენტრის მეშვეობით.

  გაწევრიანდით მასპინძელთა კლუბში და მიიღეთ მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე

  მასპინძელთა კლუბები, რომლებიც თანამოაზრეების მიერ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყალიბდება, ფუნქციონირებს დახურული Facebook‑ჯგუფების ფორმატში, პერიოდულად კი მათი წევრების შეკრებები იმართება. მასპინძელთა ადგილობრივ კლუბში გაწევრიანებით შეძლებთ:

  • გამოცდილი მასპინძლებისგან რჩევების მიღებას (მაგალითად, მოკლევადიან გაქირავებასთან დაკავშირებული ადგილობრივი რეგულაციების შესახებ)
  • ფიზიკურ ან ვირტუალურ შეხვედრებში მონაწილეობის მიღებას, რაც დაგეხმარებათ მნიშვნელოვანი კავშირების გაბმაში
  • ექსკლუზიურ წვდომას უახლეს ინფორმაციაზე Airbnb‑ს პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ
  • იმ სტუმრების დაბინავების შესაძლებლობას, რომელთა მასპინძლობასაც სხვები ვერ ახერხებენ
  • თანამოაზრეთა მუდმივი მხარდაჭერით სარგებლობას

  „არც ისე დიდი ხნის წინ ერთ‑ერთმა ადგილობრივმა მასპინძელმა ჯგუფში აღნიშნა, რომ ჯავშნების საკმარის რაოდენობას არ იღებდა“, — იხსენებს ჯანვი, გაერთიანების ლიდერი კენიაში, და დასძენს: „რამდენიმე წუთში ჯგუფის წევრებმა დაიწყეს მისთვის რჩევების მიცემა კონკურენტუნარიანი ფასის დაწესებასთან, საცხოვრებლის გადასაღებად ადგილობრივი ფოტოგრაფის დაქირავებასთან და დეკორის ელემენტების შეცვლასთან დაკავშირებით. სასიამოვნოა, როცა ამჩნევ, როგორ იკვრება ყველა ერთმანეთის მხარდასაჭერად“.

  მიიღეთ მონაწილეობა დისკუსიებში გაერთიანების ცენტრში

  Airbnb‑ს გაერთიანების ცენტრი არის ონლაინფორუმი, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთს ახალბედა და გამოცდილ მასპინძლებს მთელი მსოფლიოდან. აქ მასპინძლებს შეუძლიათ:

  • არსებული საუბრების მოძიება და რჩევების გაცნობა სხვადასხვა თემაზე
  • კონკრეტულ საკითხში დახმარების თხოვნა (მაგალითად, როგორ ჯობს სტუმრისგან მიღებულ შეტყობინებაზე ან უარყოფით მიმოხილვაზე პასუხი)
  • თავიანთი განცხადებების სხვა მასპინძლებისთვის გაზიარება და გამოხმაურების მიღება გასაუმჯობესებელი ასპექტების შესახებ
  • მასპინძლობასთან დაკავშირებული თავიანთი გამოცდილებისა და ამბების გაზიარება, მაგალითად, სტუმრებისგან მიღებული სასიამოვნო წერილების ან კალენდრებში არსებული პრობლემების შესახებ
  • მოსაზრებების მიწოდება უშუალოდ Airbnb‑ს თანამშრომლებისთვის

  „მასპინძლობის დაწყებიდან სამი წლის შემდეგ გაერთიანების ცენტრს მივაგენი, რადგან ერთ ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით მჭირდებოდა დახმარება“, — გვიყვება ლოურენსი, მასპინძელი ახალი შოტლანდიიდან (კანადა), და დასძენს: „დისკუსიების წაკითხვის შემდეგ მივხვდი, რომ მრავალი უსიამოვნების თავიდან აცილება შემეძლო, უფრო ადრე რომ გავწევრიანებულიყავი გაერთიანების ცენტრში“.

  „იქაურობა მართლაც ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ადამიანების ერთობაა. რჩევებს და დახმარებას ნამდვილი ადამიანები იძლევიან, რომლებიც არ არიან მომხმარებლების სახელებსა და ავატარებს ამოფარებული. გულისხმიერი არიან და ჭეშმარიტად ზრუნავენ სხვებზე. სიამოვნებით ვესტუმრებოდი ბევრ მათგანს“, — ამბობს ლოურენსი.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძელთა კლუბებში საშუალება გაქვთ, ისაუბროთ და ითანამშრომლოთ ადგილობრივ მასპინძლებთან როგორც ფიზიკურად, ისე ვირტუალურად

  • ჩვენს გაერთიანების ცენტრში შეგიძლიათ ეკონტაქტოთ როგორც Airbnb‑ს წარმომადგენლებს, ისე სხვა მასპინძლებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან

  მასპინძელთა ურთიერთდახმარების ძალა
  ისწავლეთ სხვა მასპინძლებისგან
  მასპინძელთა ურთიერთდახმარების ძალა
  სწავლების ამ სექციას უკვე გაეცანით?
  Airbnb
  3 მაი, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს