შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საცხოვრებლის ფოტოების გაუმჯობესება

  ორი პროფესიონალი ფოტოგრაფი გიზიარებთ Airbnb საცხოვრებლის უკეთ წარმოჩენის ხუთ ხერხს.
  ავტორი: Airbnb (26 ივლ, 2022)
  6‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 26 ივლ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  1. მოაცილეთ ზედმეტი ნივთები

  2. კარგად შეარჩიეთ გარეკანის ფოტო

  3. შეარჩიეთ სწორი განათება

  4. შეიმუშავეთ კომპოზიცია

  5. წარმოაჩინეთ საცხოვრებელი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  26 ივლ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს