შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  გრძელვადიანი სტუმრობისას კომფორტის შექმნის ხერხები

  გაითვალისწინეთ რჩევები, დადებითი მიმოხილვები რომ მიიღოთ.
  ავტორი: Airbnb (28 თებ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 28 თებ, 2023

  ჰკითხეთ სტუმრებს, რაიმე ხომ არ სჭირდებათ

  შესთავაზეთ სტუმრებს საცხოვრებლის დასუფთავება სტუმრობის განმავლობაში

  გაუწიეთ რეკომენდაცია მომსახურების ადგილობრივ მომწოდებლებს

  შემატეთ სტუმრობას განსაკუთრებული შტრიხები

  Airbnb
  28 თებ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს