შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  წარმოგიდგენთ Airbnb‑სთან დამეგობრებული ბინების პროგრამას

  ახლა უფრო მარტივია იმ გასაქირავებელი საცხოვრებლების პოვნა, რომლებიც შეგიძლიათ პერიოდულად Airbnb‑ზე განათავსოთ.
  ავტორი: Airbnb (30 ნოე, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 30 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  How the program works

  How the program supports Hosts

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  30 ნოე, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს