შურისმაძიებლური მიმოხილვის გასაჩივრების წესი

მოითხოვეთ შურისმაძიებლური მიმოხილვის წაშლა, მისი გამოქვეყნების თარიღის მიუხედავად.
ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2022)
2‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 11 დეკ, 2023

რედაქტორის შენიშვნა: სტატია გამოქვეყნდა Airbnb‑ს 2022 წლის ზამთრის განახლების ფარგლებში. ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ. შეიტყვეთ ვრცლად ჩვენი პროდუქტის უახლესი ვერსიის შესახებ.

ჩვენთვის ცნობილია, რომ შურისმაძიებლური მიმოხილვების მიღების პერსპექტივა მრავალ მასპინძელს აღელვებს. სტუმრისგან მსგავსი მიკერძოებული მიმოხილვის მიღება შესაძლებელია, თუ, მაგალითად, სახლის წესების დარღვევის, მატერიალური ზიანის ან სხვა სერიოზული ინციდენტის შესახებ შეგვატყობინებთ.

სწორედ ამიტომ, ჩვენი მიმოხილვის სისტემა საშუალებას გაძლევთ, გაასაჩივროთ მიმოხილვა, რომელიც, თქვენი აზრით, შურისძიების მიზნით მიიღეთ.

დაცვა შურისმაძიებლური მიმოხილვებისგან

Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობა მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს — თქვენ არ უნდა ღელავდეთ იმაზე, რომ შურისმაძიებლურ მიმოხილვას მიიღებთ. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაასაჩივროთ შურისმაძიებლური მიმოხილვები, რომლებსაც წინ უძღოდა გარკვეული წესების უხეშად დარღვევა სტუმრების მხრიდან, მაგალითად:

  • მატერიალური ზიანის მოყენება

  • საცხოვრებელში ჯავშნით გათვალისწინებულზე მეტი ხნით დარჩენა

  • სახლის სტანდარტული წესების დარღვევა

  • საცხოვრებელში უნებართვო წვეულების ან ღონისძიების გამართვა

მიმოხილვის გასაჩივრების შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ის გარანტირებულად წაიშლება. გასაჩივრებისას უნდა მოგვაწოდოთ შესაბამისი მტკიცებულებები (მაგალითად, ფოტოები ან სტუმრებთან მიმოწერა).

უნდა იკვეთებოდეს, რომ სტუმარმა სერიოზულად დაარღვია წესები, მიმოხილვა კი თქვენი პრეტენზიის პასუხად დაიწერა.

გირჩევთ, სტუმრებთან კომუნიკაცია მხოლოდ Airbnb‑ს მეშვეობით აწარმოოთ, რომ ჩვენმა მხარდაჭერის გუნდმა ადვილად გადაამოწმოს ყველა მტკიცებულება. გაითვალისწინეთ, რომ მიმოხილვების გასაჩივრება შეუძლიათ მხოლოდ ძირითად მასპინძლებსა და სტუმრებს.

დამატებითი ინფორმაცია მიმოხილვის წესების შესახებ

მოქმედების პრინციპი

ვთქვათ, სტუმარმა საცხოვრებელში მოწია, რაც სახლის წესებით აკრძალული გაქვთ. სტუმარს ატყობინებთ, რომ მისაღებ ოთახში სიგარეტის ნამწვები იპოვეთ, შემდეგ კი მას საგულდაგულო დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურებას სთხოვთ. სტუმარი უარს ამბობს თანხის გადახდაზე, შემდეგ კი ბრაზიან მიმოხილვას გიტოვებთ. თქვენ საშუალება გექნებათ, გაასაჩივროთ აღნიშნული მიმოხილვა, ჩვენ კი გამოძიების შემდეგ დავადგენთ, უნდა წაიშალოს თუ არა ის.

მასპინძლების თქმით, შურისმაძიებლური მიმოხილვების კუთხით წესებში შეტანილმა ცვლილებებმა მათ უფრო მშვიდად მასპინძლობის საშუალება მისცა.
მაგალითად, ერთ‑ერთი მასპინძელი, ლიენი, ამბობს, რომ მის მიერ განთავსებულ საცხოვრებელთან დაკავშირებით მიღებული შურისმაძიებლური მიმოხილვა სწრაფად შემოწმდა და წაიშალა. „Airbnb‑ს მხრიდან მხარდაჭერა ნამდვილად ვიგრძენი“, — გვიყვება ის.

არასამართლიანი მიმოხილვა სხვა მასპინძელმაც, დანიელმაც, მიიღო. მისი თქმით, ამ საკითხში Airbnb‑სგან მიღებული მხარდაჭერა ძალიან დაეხმარა მას.

Airbnb
16 ნოე, 2022
სასარგებლო იყო?

გაეცანით სხვა თემებს