შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ამჟამად ყველაზე პოპულარული დანიშნულების ადგილები Airbnb‑ს მონაცემებით

  მზისთვის, ლაშქრობისთვისა და სანახაობებისთვის სტუმრები, ზოგჯერ, მოულოდნელ ადგილებს ირჩევენ.
  ავტორი: Airbnb (21 ივნ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივნ, 2023

  ყველაზე პოპულარული მიმართულებები მსოფლიო მასშტაბით

  აშშ‑ის მაცხოვრებლებს შორის პოპულარული ადგილობრივი მიმართულებები

  აშშ‑ის მაცხოვრებლებს შორის პოპულარული საერთაშორისო მიმართულებები

  ყველაზე პოპულარული მიმართულებები ოთახის ტიპის საცხოვრებლებში სტუმრობის მსურველთა შორის

  Airbnb
  21 ივნ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს